Copenhagen School of Design and Technology

da

T01: Grundlæggende web (DA)

2018/2019
Engelsk titel
T01: Basic Web (DA)
Uddannelse
Multimediedesigner
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
1. semester
Fagets/modulets varighed
4 uger
Ects
6
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Forår
Studiested
Lygten 16, København NV
Fagkode
3273102
Fag- /modulansvarlig
Karin Cristina Piera Compare Cloos
Birgitte Heide
Jonas Sjöwall Haxø
Klaus Mandal Hansen
Mikkel Sinius Nielsen
Marie Dysgaard Christiansen
Peter Ulf Jørgensen
 • Indhold og læringsmål

  Formål
  Grundlæggende web giver en grundlæggende og intensiv indføring til de mest anvendte redskaber i en multimediedesigners værktøjskasse. Redskaberne vil udgøre fundamentet for resten af din uddannelse på MMD.

  Du vil blive introduceret til grundlæggende faglige begreber inden for design af digitale brugergrænseflader, digital indholdsproduktion, digital kommunikation, og responsivt webdesign. Du lærer at sætte websider op i html og css og får de første hands-on færdigheder i grundlæggende billedbehandling (Photoshop) og layout (inDesign).

  Grundlæggende web indholder følgende fag:

  Brugergrænsefladeudvikling:
  Fagområdet indeholder design og udvikling af digitale løsninger med særlig vægt på
  produktion af brugergrænseflader. Der fokuseres på alle aspekter af
  udviklingsprocessen med udgangspunkt i udbredte udviklingsmetoder, herunder
  planlægning, design og produktion af digitale medieopgaver.

  Udmønter sig i:
  I løbet af de 4 uger lærer du at lave en simpel webside med få undersider. Du lærer at strukturere indhold vha. semantisk opmærkning i html 5, samt at kommentere din kode.

  Du lærer grundlæggende layout med CSS, Flexbox, Display, Position, Box models, Float på billeder. Du lærer at præsentere dit indhold med CSS og får grundlæggende viden om måleenheder, farver, web-fonte, margin, padding, bredde, højde, baggrundsbilleder samt styling af links og lister.

  Du lærer at kode din webside i Brackets (teksteditor) og at inspicere koden med Chrome Developer Tools.
  Du lærer om relativ og absolut filplacering, samt navngivning af filer (navne konventioner, filtyper og extentions).
  Du lærer at uploade med Filezilla (ftp client), at løbende at opdatere din webside. Du lærer at validere din kode efter W3C’s standarder.

  Du opnår basal viden om farveteori, typografi, designprincipper og layout til web på forskellige devices (desktop, tablet og mobil). Du gennemgår processen fra ide, over skitser og layout (wireframes) til udvikling af det færdige produkt samt dokumentation af din arbejdsproces i Adobe InDesign.
  I processen kommer du til at arbejde med forskellige filformater og at eksportere filer til web-formater. Du arbejder med editering af billeder, med eksport af Image assets, og at optimere billeder i Adobe Photoshop.

  Vi starter ud med at designe til mobile enheder (mobile first) og ender med at gøre websitet responsivt. Du lærer om “Breakpoints”, “Responsive Design Patterns”, responsive billeder vha. “Srcset” og “Media queries”.

  Brugeroplevelser:
  Fagområdet indeholder design og udvikling af digitale oplevelser med fokus på
  forståelse af brugeren, brugerens samspil med løsninger samt evaluering og test af
  løsninger, herunder anvendelse af data.

  Udmønter sig i:
  At du får basal viden om hvilke faktorer der påvirker brugerens oplevelse og om
  hvordan man kan teste brugerens oplevelse.

  Indholdsproduktion:
  Fagområdet indeholder indholdsproduktion til udvalgte digitale medier. Der fokuseres på forståelse af digitale medier, relevante typer af indhold samt formidling og anvendelse af data.

  Udmønter sig i:
  Hvad er digitale medier, digital kommunikation og indhold. Hvordan researcher vi, hvordan producerer og optimerer vi billeder og tekst til nettet?
  Du lærer at inddele tekst i passende overskrifter og afsnit og udvælge, udarbejde og efterbearbejde billeder til et bestemt formål.

  Forretning:
  Fagområdet indeholder forretningsmodeller, dataforståelse, virksomhedens
  eksistensgrundlag og multimediedesignerens rolle i værdikæden.

  Udmønter sig i:
  Hvad er multimediedesignerens rolle og hvordan bidrager multimediedesigneren til at
  skabe værdi for både afsenderen (virksomheden), og modtageren (brugeren) af
  digitale løsninger.

  Teknologi:
  Fagområdet indeholder forståelse og udforskning af teknologier, der indgår i digitale
  medieprodukter og produktion til digitale medier.

  Udmønter sig i:
  At du får kendskab til “best practice” samt redskaber og teknologier som er standarder til udvikling af digitale brugergrænseflader i branchen. At du kender til og kan bruge Brackets, Chrome inspector, Filezilla og kan benytte FTP til at overføre filer fra egen computer til egen server.
  At du har kendskab til de faktorer som har indflydelse på hvordan din webside virker når den er uploadet til nettet.

  Viden

  Brugergrænsefladeudvikling:
  • viden om grundlæggende principper for komposition og layout i digital
  medieproduktion
  • viden om praksisnære designprocesser og dokumentationsformer i digital
  medieproduktion
  • viden om aktuelle digitale udvekslingsformater i digital medieproduktion
  • viden om grundlæggende metoder til modellering, strukturering og udvikling af
  digitale brugergrænseflader
  • viden om centralt anvendte udtryksformer og indhold i digitale medier

  Brugeroplevelser:
  • forståelse for i erhvervet anvendte metoder til brugertest af digitale
  produktioner

  Indholdsproduktion:
  • viden om digitale medier og digitale medieplatforme, der anvendes i erhvervet

  Forretning:
  • viden om multimediedesignerens placering i værdikæden i digital produktion

  Teknologi:
  •viden om erhvervets centralt anvendte teknologier til produktion af digitalt indhold
  • viden om centralt anvendte teknologier, herunder client-server relationer, og deres betydning for udvikling af brugergrænseflader.

  Færdigheder

  Brugergrænsefladeudvikling:
  • anvende grundlæggende teorier, metoder og værktøj til design og udvikling af brugergrænseflader
  • anvende grundlæggende metoder til modellering og strukturering i udviklingen af brugergrænseflader
  • anvende og vurdere grundlæggende teknologier og udviklingsmiljøer til udvikling af brugergrænseflader, herunder metoder og teknologier til versionsstyring.

  Kompetencer

  Alle:
  • under vejledning tilegne sig grundlæggende viden, færdigheder og
  kompetencer inden for design og udvikling af digitale brugergrænseflader.

 • Undervisningsform
  This theme consists of four one-week modules, alternating between design and communication weeks and coding weeks. For more details, see the schedule.

  You will be working individually on most of the exercises and all tasks in this theme.

  All modules include both various smaller exercises and tasks and all submissions are individual. Requirements for and details on what, how, and where to hand-in tasks and assignments will be described in the task descriptions found on Fronter after having been presented in class. See a short overview below.

  Between lectures you are expected to work on theme-related activities. Lectures are Monday, Tuesday, Thursday, and Friday. There are no lectures on Wednesdays, but Tutors will be present in the cantina. 40 hours per week in total is the work norm.
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Materielle forudsætninger for at deltage i faget
  Vi forventer at du som studerende har generelle computerfærdigheder og forståelse
  for styresystem og filstruktur. (Kan installere et program, hente og gemme filer på
  din egen computer.)

  Det forventes
  ● at du har adgang til din kea-mail og til 1. semester Fronterrummet.
  ● at du har oprettet et log-in til Lynda.com, freecodecamp.org og til Colorbox.
  ● at du har købt og aktiveret et personligt domæne og et webhotel hvor du kan uploade de webproduktioner du skal lave i forbindelse med studiet.
  ● at du har installeret Adobe Photoshop og Adobe InDesign i engelsk version samt har installeret en ftp client.

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Målet er at udprøve den studerendes forståelse af teori, metode og redskaber, som er opnået gennem deltagelse i det obligatoriske fagelementer: Design og programmering af digitale brugergrænseflader 1 og Design og programmering af digitalt indhold 1.

  Ved denne prøve præsenterer den studerende ét eller flere produkteksempler, som er afleveret på 1. semester. Gennem studiet på 1. semester arbejder den studerende med at etablere en digital portefølje, med produkteksempler fra undervisningen. Porteføljen danner udgangspunkt for 1. semester prøven
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Mundtlig individuel prøve med udgangspunkt i ét eller flere produkteksempler, som er afleveret på 1. semester.

  Prøven består af tre elementer:
  1. Præsentation
  2. Eksamination
  3. Votering og meddelelse af karakterer.

  De nærmere oplysninger om prøvens varighed offentliggøres på læringsplatformen for Multimediedesigner.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Engelsk
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Prøven bedømmes af en eller flere eksaminatorer i henhold til 7-trins skalaen. Der gives en individuel karakter ud fra en helhedsvurdering af digital portefølje, præsentation og individuel eksamination. Præstationen bedømmes i forhold til opfyldelse af formål og læringsmål på Design og programmering af digitale brugergrænseflader 1 og Design og programmering af digitalt indhold 1.
 • Yderligere information
  Afleveringer og feedback
  01.01.01 - Moodboard (fronter: godkendt /ikke godkendt)
  01.01.02 - Stilart Pitch (feedback i plenum)
  01.01.03 - Content til stilartsite (fronter: godkendt /ikke godkendt)
  01.02.01 - Øvelse kæledyr -
  01.02.02 - Valideret visitkort (fronter: godkendt /ikke godkendt)
  01.02.03 - stilartsite_v1 -
  01.02.04 - Video om et HTML tag (feedback i plenum)
  01.02.06 - Studiestartsprøve (bestået/ikke bestået i wiseflow )
  01.02.05 - Stilartsite_v2 (fronter: Skriftlig feedback hvis man ikke
  har bestået studiestrtsprøven)
  01.03.01 - Styletile_fonte (fronter: godkendt /ikke godkendt)
  01.03.02 - Styletile_farver (fronter: godkendt /ikke godkendt)
  01.03.03 - Splashbillede_v1 (feedback i klassen)
  01.03.04 - Splashbillede_v2 (fronter: godkendt /ikke godkendt)
  01.03.05 - Styletile final (fronter: godkendt /ikke godkendt)
  01.04.a - Øvelse - 20 bokse (fronter: godkendt /ikke godkendt)
  01.04.01 Responsive_plan (feedback i klassen)
  01.04.02 Responsive site v1 -
  01.04.04 Responsive_site_v2 (fronter: godkendt /ikke godkendt)
  Feedback gives i Fronter senest 14 dage efter afleveringen

  Evaluering af temaet
  Tema 1 “grundlæggende webdesign” evalueres ved hjælp af online survey på fronter

  Andet:
  Der skal i slutningen af den 2. uge afleveres en studiestartprøve, som er en
  opsamling af de opgaver der er lavet indtil det tidspunkt.
60
timer undervisning
104
timer forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget T01: Grundlæggende web (DA) modtager du 60 timers undervisning, hvilket svarer til 80 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 37% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, gruppearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af egne noter, læsning af pensum, gruppearbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.