T01: Grundlæggende web

2018/2019
Engelsk titel
T01: Basic Web
Uddannelse
Multimediedesigner
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
1. semester
Fagets/modulets varighed
4 uger
Ects
6
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Forår
Studiested
Lygten 16, København NV
Fagkode
3273102
Fag- /modulansvarlig
Karin Cristina Piera Compare Cloos
Birgitte Heide
Jonas Sjöwall Haxø
Klaus Mandal Hansen
Mikkel Nielsen
Marie Dysgaard Christiansen
Peter Ulf Jørgensen
60
timer undervisning
104
timer forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget T01: Grundlæggende web modtager du 60 timers undervisning, hvilket svarer til 80 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 37% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, gruppearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af egne noter, læsning af pensum, gruppearbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.