T02: Grundlæggende indhold

2018/2019
Engelsk titel
T02: Basic Content
Uddannelse
Multimediedesigner
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
1. semester
Fagets/modulets varighed
3 uger
Ects
4,5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Forår
Studiested
Lygten 16, København NV
Fagkode
3273103
Fag- /modulansvarlig
Peter Ulf Jørgensen
Mikkel Nielsen
Marie Dysgaard Christiansen
Karin Cristina Piera Compare Cloos
Anders Dollerup
Michael Christian Nielsen
Birgitte Heide
45
timer undervisning
78
timer forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget T02: Grundlæggende indhold modtager du 45 timers undervisning, hvilket svarer til 60 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 37% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, gruppearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af egne noter, læsning af pensum, gruppearbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.