Copenhagen School of Design and Technology

da

Angular (DA)

2020/2021
Engelsk titel
Angular (DA)
Uddannelse
Datamatiker
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
4. semester
Fagets/modulets varighed
16 uger
Ects
10
Udd. element
Valgfag
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Forår
Studiested
Lygten 37, København NV
Fagkode
3050402
Fag- /modulansvarlig
Christian Ole Kirschberg
Constantin Alexandru Gheorghiasa
 • Formål

  Lær at opbygge single-page webapplikationer med Angular. Link: https://angular.io
  Dette valgfag har til formål at kvalificere studerende til at udvikle single-page applikationer ved hjælp af populære front-end-udviklingsværktøjer. Kurset tager en praktisk tilgang til udvikling af front-end delen af ​​en webapplikation, herunder applikationens adfærd, implementeret med Angular.
  Angular er et framework, der gør det lettere at opbygge single-page webapplikationer og bruger two-way data-binding til automatisk at synkronisere HTML-siden (visning) med view-modellen.

  Kurset går ind i detaljer om, hvordan man kontakter en webservice for at indlæse og gemme data, men handler ikke om at opbygge backend-api eller databasen bag den.

  I nogle virksomheder er der en ansvarsfordeling blandt udviklere, hvor designere, front-end-udviklere og back-end-udviklere arbejder sammen for at bygge single-page webapplikationer. Designerne skaber det visuelle udtryk og designer brugergrænsefladen. Front-end-udvikleren arbejder med designere til at designe og implementere brugergrænsefladen og en stor del af adfærd i applikationen med en framework som Angular; en del, der traditionelt er blevet implementeret på serveren af ​​en back-end-udvikler. I en sådan opsætning skaber back-end-udvikleren databasedesignet, implementerer forretningsregler og opretter en webservice (API) for front-end-udvikleren at kommunikere med, for at indlæse og gemme data.
  Vi bruger Visual Studio Code, som er en cross-platform editor.

  Viden
  Målet er, at den studerende får viden om:
  ● Opbygning af single-page applikationer med Angular ved hjælp af f.eks. client-side routing, komponenter, tjenester mv.
  ● Bruge af mønsteret Redux
  ● Opbygge en brugergrænseflade med HTML, SCSS og Angular ved hjælp af to-vejs databinding.
  ● Bruge CLI til Angular, http://cli.angular.io
  ● Bruge pakkehåndtering, npm.
  ● Bruge CSS-forprocessoren, SCSS
  ● Brug af et relevant brugergrænseflade-framework som Material el. bootstrap.
  ● Brug af javascript-biblioteker, f.eks. Underscore eller lodash.
  ● Bruge et versionsstyringssystem, Git.
  ● Bruge JSON til dataoverførsel.

  Viden

  Formålet er at sætte studerende i stand til at opbygge den front-end delen, herunder dens adfærd, af en single-page applikation og også kvalificere studerende til job inden for front-end webudvikling.

  Kompetencer

  Målet er, at den studerende kan bruge de angivne værktøjer og analysere og vælge et egnet værktøj til en given opgave inden for en webudviklingssammenhæng.

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  For at sikre den optimale faglige indlæring og personlige udvikling hos den enkelte studerende anvender Datamatikeruddannelsen varieret pædagogik med hovedvægten lagt på dialog, diskussion og projekter.

  Undervisningen tilrettelægges varieret bl.a. gennem holdundervisning, gæsteforelæsninger
  virksomhedsbesøg, projektarbejde i grupper og individuelt arbejde – oftest med tværfaglige
  problemstillinger og altid med et anvendelsesorienteret udgangspunkt. De forskellige indlæringsformer vil, ud over det faglige indhold, også udvikle den studerendes evne til både at arbejde selvstændigt og at samarbejde med andre.

  Fælles for alle disse aktiviteter er, at uddannelsen altid forsøger at opstille klare mål for læringsaktiviteterne.

  Undervisningen kan tilrettelægges, så fremmedsprog indgår i form af undervisningsmateriale
  og i undervisningen.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Der er 1 deltagelsespligt per 5 Ects. Et modul på 10 Ects indeholder således 2 deltagelsespligter, mens en modul på 5 Ects indeholder 1 deltagelsespligt. Denne er beskrevet på Fronter på semesterets/holdets rum. Deltagelsespligten skal afleveres på Fronter.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Prøveform
  Mundtlig prøve
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Varighed
  Prøven startes med en fremlæggelse på 10 minutter. Derefter eksamineres den studerende 20 minutter inkl. votering.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Der gives én samlet karakter ud fra en helhedsvurdering af fremlæggelsen og den efterfølgende eksamination.
68
timers undervisning
206
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Angular (DA) modtager du 68 timers undervisning, hvilket svarer til 90 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 25% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af egne noter, læsning af pensum.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.