Copenhagen School of Design and Technology

da

C programmering (DA)

2020/2021
Engelsk titel
C programming (DA)
Uddannelse
Datamatiker
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
4. semester
Fagets/modulets varighed
16 uger
Ects
10
Udd. element
Valgfag
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Forår
Studiested
Lygten 37, København NV
Fagkode
3050403
Fag- /modulansvarlig
Asger Batting Clausen
 • Formål

  Formålet med dette 4. semester valgfag er at lære det grundlæggende i C-programmering, et funktionelt (dvs. ikke-objekt orienteret) sprog, som er forgængeren for de fleste programmerings-sprog i dag. C er et sprog på lavt niveau og stadig i brug, fordi hvis det bruges rigtigt, giver det meget hurtige og effektive programmer, f.eks. kommunikationssoftware, opreativsystemet Unix samt biblioteker til Python.

  Det udstyr vi anvender for at lære C, er en lille computer (Arduino Uno), en protokol og en digital model jernbane.

  Efter opnåelse af færdigheder i C programmering og hvordan man håndterer en Arduino Uno, gælder det om at skabe kommunikation med lokomotiver, sporskifter og signaler. Lokomotiverne kan ved siden af hastighed og retning tænde / slukke lys og lyd.
  I sidste ende handler det selvfølgelig om kontrol med flere lokomotiver (ingen sammenstød tak) og undgå ”deadlocks”. Alt sammen emner, som den studerende kan bruge i sin videre udvikling.

  Kurset kan på grund af Arduinos egenskaber nemt kombineres med andre valgfag, f.eks. NodeJS.

  Arduinoen er præsenteret i følgende to YouTube-videoer:
  https://www.youtube.com/watch?v=RrAe6UgfrwA (interviews på dansk)
  https://www.youtube.com/watch?v=ZCziaoMRGD8 (kort version)

  Viden og erfaring.
  • Med C-programmering.
  • Med en lille enhed (en Arduino Uno).
  • Med hvordan en computer fungerer (f.eks. Bit, byte og afbrydelser).
  • Anvendelse af en protokol til kommunikation (DCC).
  • Udvikling af sikkerhed i et system.

  Færdigheder.
  Målet er, at den studerende kan bruge denne baggrunds viden og erfaring, til at udføre kvalificeret og specialiseret C udvikling, kommunikation samt styring af et system.

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  For at sikre den optimale faglige indlæring og personlige udvikling hos den enkelte studerende anvender Datamatikeruddannelsen varieret pædagogik med hovedvægten lagt på dialog, diskussion og projekter.

  Undervisningen tilrettelægges varieret bl.a. gennem holdundervisning, gæsteforelæsninger, virksomhedsbesøg, projektarbejde i grupper og individuelt arbejde – oftest med tværfaglige
  problemstillinger og altid med et anvendelsesorienteret udgangspunkt. De forskellige indlæringsformer vil, ud over det faglige indhold, også udvikle den studerendes evne til både at arbejde selvstændigt og at samarbejde med andre.

  Fælles for alle disse aktiviteter er, at uddannelsen altid forsøger at opstille klare mål for læringsaktiviteterne.

  Undervisningen kan tilrettelægges, så fremmedsprog indgår i form af undervisningsmateriale
  og i undervisningen.
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  3 forudgående semestre på Datamatiker studiet

  Materielle forudsætninger for at deltage i faget
  Indkøb af egen Arduino, forbindelseskabel og evt lidt accessories.

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Der er 1 deltagelsespligt per 5 Ects. Et modul på 10 Ects indeholder således 2 deltagelsespligter, mens en modul på 5 Ects indeholder 1 deltagelsespligt. Denne er beskrevet på Fronter på semesterets/holdets rum. Deltagelsespligten skal afleveres på Fronter.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Prøveform
  Mundtlig prøve
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Varighed
  Prøven startes med en fremlæggelse på 10 minutter. Derefter eksamineres den studerende 20 minutter inkl. votering.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Der gives én samlet karakter ud fra en helhedsvurdering af fremlæggelsen og den efterfølgende eksamination.
68
timers undervisning
206
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget C programmering (DA) modtager du 68 timers undervisning, hvilket svarer til 90 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 25% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af egne noter, læsning af pensum.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.