Copenhagen School of Design and Technology

da

Webudvikling med C#, ASP.NET MVC (DA)

2019/2020
Engelsk titel
Web Development with C#, ASP.NET MVC (DA)
Uddannelse
Datamatiker
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
4. semester
Fagets/modulets varighed
16 uger
Ects
10
Udd. element
Valgfag
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Forår
Studiested
Lygten 37, København NV
Fagkode
3050404
Fag- /modulansvarlig
Christian Ole Kirschberg
Constantin Alexandru Gheorghiasa
Janus Pedersen
 • Formål

  Dette valgfag har til formål at kvalificere de studerende til at udvikle webapplikationer (ikke websteder med statisk indhold). Vi anvender Visual Studio C# ASP.NET MVC og andre relevante værktøjer i forbindelse med webudvikling.

  Ved hjælp af ASP.NET MVC lærer de studerende at opbygge dynamiske websteder med en klar adskillelse af al kode i Models, Views og Controllers. Samtidig får de fuld kontrol over markup (HTML).

  Viden

  Målet er, at de studerende opnår viden om:
  ● Visual Studio, C# ASP.NET MVC
  ● Entity Framework, ved hjælp af ORM (Object-Relational-Mapping)
  ● LINQ til forespørgsel af data fra en database eller en liste over objekter
  ● Dependency injection med Ninject
  ● Unit testing
  ● Bootstrap, et front-end framework til opbygning af responsive brugergrænseflader
  ● HTML og CSS

  Færdigheder

  Målet er, at de studerende er i stand til at bruge de værktøjer, der er anført ovenfor, til at udvikle webapplikationer.

  Kompetencer

  Målet er, at de studerende er i stand til at anvende de nævnte redskaber og analysere og vælge et passende værktøj til en given opgave inden for rammerne af webudvikling.

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  For at sikre den optimale faglige indlæring og personlige udvikling hos den enkelte studerende anvender Datamatikeruddannelsen varieret pædagogik med hovedvægten lagt på dialog, diskussion og projekter.

  Undervisningen tilrettelægges varieret bl.a. gennem holdundervisning, gæsteforelæsninger
  virksomhedsbesøg, projektarbejde i grupper og individuelt arbejde – oftest med tværfaglige
  problemstillinger og altid med et anvendelsesorienteret udgangspunkt. De forskellige indlæringsformer vil, ud over det faglige indhold, også udvikle den studerendes evne til både at arbejde selvstændigt og at samarbejde med andre.

  Fælles for alle disse aktiviteter er, at uddannelsen altid forsøger at opstille klare mål for læringsaktiviteterne.

  Undervisningen kan tilrettelægges, så fremmedsprog indgår i form af undervisningsmateriale
  og i undervisningen.
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  Gode færdigheder i objektorienteret programmering i f.eks. Java eller lign. er at foretrække.

  Materielle forudsætninger for at deltage i faget
  Visual Studio kræver, at den studerende har en bærbar computer med Windows (eller en Macbook med Parallels, bootcamp eller lignende).

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Der er 1 deltagelsespligt per 5 Ects. Et modul på 10 Ects indeholder således 2 deltagelsespligter, mens en modul på 5 Ects indeholder 1 deltagelsespligt. Denne er beskrevet på Fronter på semesterets/holdets rum. Deltagelsespligten skal afleveres på Fronter.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Prøveform
  Mundtlig prøve
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Varighed
  Prøven startes med en fremlæggelse på 10 minutter. Derefter eksamineres den studerende 20 minutter inkl. votering.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Der gives én samlet karakter ud fra en helhedsvurdering af fremlæggelsen og den efterfølgende eksamination.
68
timers undervisning
206
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Webudvikling med C#, ASP.NET MVC (DA) modtager du 68 timers undervisning, hvilket svarer til 90 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 25% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af egne noter, læsning af pensum.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.