Copenhagen School of Design and Technology

da

Full Stack Development med NodeJS (DA)

2020/2021
Engelsk titel
Full Stack Development with NodeJS (DA)
Uddannelse
Datamatiker
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
4. semester
Fagets/modulets varighed
16 uger
Ects
10
Udd. element
Valgfag
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Forår
Studiested
Lygten 37, København NV
Fagkode
3050405
Fag- /modulansvarlig
Anders Latif
Christian Ole Kirschberg
Constantin Alexandru Gheorghiasa
 • Formål

  Arbejde med Node.js til at oprette backends, der understøtter dine frontends.
  Link: https://nodejs.org/en/

  Formålet med dette valgfag er, at de studerende opnår fuld forståelse af, hvad der skal til for at oprette en webapplikation - m.a.o. at de har forståelse for alle flytbare dele, og hvordan man opbygger både backend og frontend.

  Node er et Javascript run-time-miljø, som bruges til bl.a. at oprette API'er og kommunikere med databaser. Frontend er baseret på traditionel HTML, CSS og Javascript.

  Værktøjer: Visual Studio kode

  Læringsmålene

  • Node.js
  • NPM
  • ES6
  • REST API
  • CSS
  • jQuery
  • Ajax/Fetch
  • Web sockets
  • MySQL
  • NoSQL (MongoDB)
  • ... og meget mere

  Viden

  ● Setting up a server with Node.js

  ● Working with databases in Node.js.

  ● Using package managers, NPM / Yarn.

  ● Using the terminal.

  ● Using a version control system, Git.

  ● Building a larger and scalable project.

  Færdigheder

  The goal is that the student is able to use the listed tools and analyse and select a suitable tool for a given task within a web development context.

  The objective is to enable the students to understand the backend / frontend separation and take full-responsibility of developing a full stack application.

  Kompetencer

  The goal is that the student is able to use the tools listed above to develop web applications.

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  Kurset er praktisk orienteret, og der undervises kun i teori i nødvendigt omfang. Ellers foregår der livekodning i alle timerne, så de studerende opnår grundlæggende forståelse for principper og funktionalitet. De studerende kan forvente at skulle løse en masse mindre opgaver i undervisningen.
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  Forståelse af objektorienteret programmering.
  Grundlæggende erfaring med Javascript.

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Der er 1 deltagelsespligt per 5 Ects. Et modul på 10 Ects indeholder således 2 deltagelsespligter, mens en modul på 5 Ects indeholder 1 deltagelsespligt. Denne er beskrevet på Fronter på semesterets/holdets rum. Deltagelsespligten skal afleveres på Fronter.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Prøveform
  Mundtlig prøve
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Varighed
  Prøven startes med en fremlæggelse på 6 minutter. Derefter eksamineres den studerende 24 minutter inkl. votering.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Der gives én samlet karakter ud fra en helhedsvurdering af fremlæggelsen og den efterfølgende eksamination.
68
timers undervisning
206
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Full Stack Development med NodeJS (DA) modtager du 68 timers undervisning, hvilket svarer til 90 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 25% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af egne noter, læsning af pensum.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.