Copenhagen School of Design and Technology

da

Mobile Development - React Native

2023/2024
Engelsk titel
Mobile Development - React Native
Uddannelse
Datamatiker
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
4. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
10
Udd. element
Valgfag
Sprog
Dansk og engelsk
Opstart
Efterår
Forår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
3050413
Fag- /modulansvarlig
Jon Eikholm
 • Formål og læringsmål

  I dette kursus lærer du at bygge apps til Android og iOS ved hjælp af React Native.

  Målet er at lære, hvordan man designer og implementerer mobile applikationer (apps) til telefon/tablet. Du vil lære at skabe prototype-apps baseret på kundebehov. I undervisningstimerne vil vi bygge apps, der demonstrerer de nedenfor nævnte funktioner.

  Vi vil dække best-practice, der bruges i mobiludvikling. Studerende vil kunne køre deres app på både software simulator og på fysiske enheder: telefon og tablet.

  I dag er det muligt at udvikle mobile apps, som kan imødekomme mange af nutidens brugerbehov. Ved at bruge indbyggede sensorer som GPS, accelerometer, gyroskop, skridttæller, højdemåler, mikrofon, kamera og magnetometer, kan udviklere bygge apps med langt mere funktionalitet end desktop-applikationer. Læg dertil forbindelse til Cloud-tjenester, såsom database, autentifikation og kunstig intelligens (AI), så har du en brugbar mobile app.

  Værktøjer:
  • Visual Studio Code
  • Android Studio
  • Expo.dev

  Programmeringssprog: Javascript.

  Viden

  Den studerende vil opnå den nødvendige viden til at bygge en prototype mobil app baseret på brugerkrav. Dette inkluderer kendskab til udviklingsværktøjer, cloud-tjenester og programmeringssprog.

  Færdigheder

  Den studerende vil lære at arbejde med React Native for at bygge mobile applikationer. Den studerende vil lære at kombinere tidligere viden for at løse nye problemer. Og lære at bruge sprogmodeller som ChatGPT som hjælp.

  Kompetencer

  Den studerende vil lære at omsætte brugerkrav til en mobil applikation. Lære de forskellige trin i mobiludvikling, fra samtaler med klienten, prototyping og integration med cloud-tjenester. Den studerende vil opnå kompetence i at bygge velorganiserede apps ved at bruge udvidelig og genanvendelig kodebase.

 • Undervisningsform
  Præsentationer af nyt materiale i klassen. Videoer, som underviser har lavet. Øvelser i klassen. Gruppearbejde og individuelle opgaver.
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  Den studerende skal kende til programmering på niveau med 3. semester KEA Computer Science AP

  Materielle forudsætninger for at deltage i faget
  Windows, macOS eller Linux
  Anbefalet udstyr: En mobil (Android eller iOS) til test.

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Der vil være 2 obligatoriske øvelser. De skal afleveres og godkendes, for at den studerende får adgang til en eksamen.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  • Mundtlig eksamen på 25 minutter med intern censor.
  • 10 minutters præsentation
  • 15 minutters spørgsmål og svar
  • Studerende præsenterer eksamensprojekt
  • Projekt demo
  • Forklar interessante dele og valg af teknologier
  • Spørgsmål og svar om projekt og pensum

  Ingen rapport
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Engelsk
  Varighed
  30 minutter inkl. votering og skift
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Der gives en samlet karakter ud fra en helhedsvurdering af produktet og den mundtlige eksamen
64
timers undervisning
210
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Mobile Development - React Native modtager du 64 timers undervisning, hvilket svarer til 85 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 23% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning, øvelser, gruppearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: øvelser.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.