Københavns Erhvervsakademi

en

Webudvikling med C#, ASP.NET MVC (EN)

2018/2019
Engelsk titel
Web Development with C#, ASP.NET MVC (EN)
Uddannelse
Datamatiker
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
4. semester
Fagets/modulets varighed
16 uger
Ects
10
Udd. element
Valgfag
Sprog
Engelsk
Opstart
Efterår
Forår
Studiested
Lygten 37, København NV
Fagkode
3050454
Fag- /modulansvarlig
Janus Pedersen
Christian Ole Kirschberg
Constantin Alexandru Gheorghiasa
 • Indhold og læringsmål

  Dette valgfag har til formål at kvalificere de studerende til at udvikle webapplikationer (ikke websteder med statisk indhold). Vi anvender Visual Studio C# ASP.NET MVC og andre relevante værktøjer i forbindelse med webudvikling.

  Ved hjælp af ASP.NET MVC lærer de studerende at opbygge dynamiske websteder med en klar adskillelse af al kode i Models, Views og Controllers. Samtidig får de fuld kontrol over markup (HTML).

  Viden

  Målet er, at de studerende opnår viden om:
  ● Visual Studio, C# ASP.NET MVC
  ● Entity Framework, ved hjælp af ORM (Object-Relational-Mapping)
  ● LINQ til forespørgsel af data fra en database eller en liste over objekter
  ● Dependency injection med Ninject
  ● Unit testing
  ● Bootstrap, et front-end framework til opbygning af responsive brugergrænseflader
  ● HTML og CSS

  Færdigheder

  Målet er, at de studerende er i stand til at bruge de værktøjer, der er anført ovenfor, til at udvikle webapplikationer.

  Kompetencer

  Målet er, at de studerende er i stand til at anvende de nævnte redskaber og analysere og vælge et passende værktøj til en given opgave inden for rammerne af webudvikling.

 • Undervisningsform
  Undervisningen er en blanding af forelæsninger, øvelser og projektarbejde. Hver lektion består delvist af ny teori samt delvist underviseren der udøver den nye teori i praksis, ved at udføre kodningen "live" på et caseprojekt. Efterfølgende vil de studerende enten arbejde med en øvelse eller de vil anvende den nye teori på deres eksamensprojekt, mens underviseren hjælper de studerende i en workshop opstilling.

  Underviseren vil bruge de samme caseprojekter gennem kurset og vil anvende den nye teori på projektet under lektionerne

  Projektarbejdsperioden er ca. 2 uger, hvor eksamensprojekter er i fokus.
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  Gode færdigheder i objektorienteret programmering i f.eks. Java eller lign. er at foretrække.

  Materielle forudsætninger for at deltage i faget
  Visual Studio kræver, at den studerende har en bærbar computer med Windows (eller en Macbook med Parallels, bootcamp eller lignende).

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Der er 1 deltagelsespligt per 5 Ects. Et modul på 10 Ects indeholder således 2 deltagelsespligter, mens en modul på 5 Ects indeholder 1 deltagelsespligt. Denne er beskrevet på Fronter på semesterets/holdets rum. Deltagelsespligten skal afleveres på Fronter.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Dette valgfag vil blive afsluttet med et projekt, en rapport og en eksamen.

  Projektet og rapporten er typisk udarbejdet i grupper af 2-3 studerende.

  Eksamen er det afleverede projekt og rapport samt en mundtlig eksamen med karakter. Reeksamens tidspunkt vil fremgå af den overordnede uddannelseskalender. De studerende skal bruge deres projekt til at vise eksempler hvori de har anvendt viden fra emnet.

  De studerende må producere en web applikation på baggrund af emnerne fra kurset baseret på god kodningspraksis. Det er tilladt at gå i dybden må nogle emnerne og udelade andre emner fra eksamensprojektet, men den mundtlige eksamen kan dække over et hvilket som helst emne fra pensum.
  Prøveform
  Mundtlig prøve
  Individuel eller gruppeprøve
  Gruppeprøve, 2-3 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Engelsk
  Varighed
  Prøven startes med en fremlæggelse på 10 minutter. Derefter eksamineres den studerende 20 minutter inkl. votering.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Der gives én samlet karakter ud fra en helhedsvurdering af fremlæggelsen og den efterfølgende eksamination.
68
timer undervisning
206
timer forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Webudvikling med C#, ASP.NET MVC (EN) modtager du 68 timers undervisning, hvilket svarer til 90 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 25% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af egne noter, læsning af pensum.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.