Copenhagen School of Design and Technology

da

iOS (DA)

2019/2020
Engelsk titel
iOS (DA)
Uddannelse
Datamatiker
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
4. semester
Fagets/modulets varighed
16 uger
Ects
10
Udd. element
Valgfag
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Forår
Studiested
Lygten 37, København NV
Fagkode
3050506
Fag- /modulansvarlig
Jon Eikholm
Christian Ole Kirschberg
Constantin Alexandru Gheorghiasa
 • Formål

  Formålet med dette kursus er at lære at designe og implementere iOS-applikationer (apps) til iPhone / iPad. Du vil lære at lave prototype apps baseret på kundens krav. I løbet af kurset vil vi bygge apps, der viser de funktioner, der er nævnt nedenfor. Vi vil dække best-practice indenfor IOS-udvikling. Studerende vil kunne køre deres app på både software simulator og på fysiske enheder: iPhone og iPad.

  I dag er det muligt at udvikle iOS-apps, som kan løse mange af nutidens brugerkrav. Ved hjælp af indbyggede sensorer som f.eks. GPS, Accelerometer, Gyroskop, Skridttæller, altitude, iBeacon, Mikrofon, Kamera og Magnetomete, kan udviklere bygge apps med større funktionalitet end tilsvarende desktop applikationer. Læg dertil Cloud-tjenester, såsom Database, Authentication og Kunstig Intelligens (AI), så har en iOS-app har adgang til alle de tjenester, som et desktopprogram har.

  Funktionalitet, der vil blive introduceret:
  • User friendly GUI
  • Autolayout
  • Storyboard
  • View Controller
  • Navigation Controller
  • Multitouch Gesture
  • Popover
  • Map
  • Camera
  • Sensors
  • Table View
  • Database / Authentication cloud services
  • Kunstig Intelligens (AI) cloud services

  iOS applikations emner:
  • iOS User Interface
  • iOS Application Architecture
  • App Lifecycle
  • Design Pattern
  • Responsive Design
  • Upload app til Appstore

  Swift koncepter:
  • Variable
  • Optional
  • Tuple
  • Control flow
  • Collection
  • Closure
  • Class
  • Struct
  • Protocol
  • Extension

  Viden

  Den studerende får den nødvendige viden til at opbygge en iOS prototype app baseret på
  brugernes krav.

  Færdigheder

  Den studerende lærer at arbejde med Xcode, Swift og Apple økosystemet.

  Kompetencer

  Den studerende lærer at løse nye opgaver og problemer ved hjælp af tilgængelige ressourcer.

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  For at sikre den optimale faglige indlæring og personlige udvikling hos den enkelte studerende anvender Datamatikeruddannelsen varieret pædagogik med hovedvægten lagt på dialog, diskussion og projekter.

  Undervisningen tilrettelægges varieret bl.a. gennem holdundervisning, gæsteforelæsninger
  virksomhedsbesøg, projektarbejde i grupper og individuelt arbejde – oftest med tværfaglige
  problemstillinger og altid med et anvendelsesorienteret udgangspunkt. De forskellige indlæringsformer vil, ud over det faglige indhold, også udvikle den studerendes evne til både at arbejde selvstændigt og at samarbejde med andre.

  Fælles for alle disse aktiviteter er, at uddannelsen altid forsøger at opstille klare mål for læringsaktiviteterne.

  Undervisningen kan tilrettelægges, så fremmedsprog indgår i form af undervisningsmateriale
  og i undervisningen.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Der er 1 deltagelsespligt per 5 Ects. Et modul på 10 Ects indeholder således 2 deltagelsespligter, mens en modul på 5 Ects indeholder 1 deltagelsespligt. Denne er beskrevet på Fronter på semesterets/holdets rum. Deltagelsespligten skal afleveres på Fronter.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Prøveform
  Mundtlig prøve
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Varighed
  Prøven startes med en fremlæggelse på 10 minutter. Derefter eksamineres den studerende 20 minutter inkl. votering.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Der gives én samlet karakter ud fra en helhedsvurdering af fremlæggelsen og den efterfølgende eksamination.
68
timers undervisning
206
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget iOS (DA) modtager du 68 timers undervisning, hvilket svarer til 90 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 25% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af egne noter, læsning af pensum.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.