Copenhagen School of Design and Technology

da

The factory (DA)

2019/2020
Engelsk titel
The Factory (DA)
Uddannelse
E-design
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
1. semester
Fagets/modulets varighed
3 uger
Ects
4,5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
3207110
Fag- /modulansvarlig
Ditte Maria Bangsund-Pedersen
Claus Bjerre
 • Formål

  Indledning
  På dette modul skal I arbejde ud fra den hypotese, at popkunstneren Andy Warhol er vendt tilbage fra sin grav og nu vil lave sit comeback sammen med jer. Han har nemlig hørt, at e-designere er gode til at få øje på trends og tendenser i markedet og omsætte det til produkter, der skaber ny værdi, og han er meget interesseret i at koble sit kunstneriske virke op på jeres idérige mindset. Hans hedeste drøm lige nu er derfor at få jer til at komme med et bud på det nye designprodukt, som skal lanceres af ”The New Factory” for at markere Andy Warhols comeback og placere ham i en relevant samtidskontekst.
  Produktet, som I skal arbejde med at producere i grupper, skal kort fortalt brandes med Andys popkunstneriske DNA, og samtidigt skal det ”opdateres” på en måde, så det bliver samtidsrelevant. Som benspænd skal I finde en ”readymade”, som I tager udgangspunkt i og videreudvikler på.

  For at lære Andy Warhol og hans kunstneriske virke bedre at kende, skal vi blandt andet besøge Moderna Museet i Malmø, hvor han er aktuel med udstillingen ”Warhol 1968”.


  Opgavebeskrivelse
  Opgaven på dette modul lyder således:

  Kom med et bud på et produkt, som Andy Warhol kan bruge til at lancere The New Factory. Produktet skal:

  • 1) Passe til Andy Warhols DNA/brand
  • 2) Skabes på baggrund af en readymade (dvs. et allerede eksisterende produkt/objekt, som I går ud og vælger/finder fx fra en genbrugsbutik)
  • 3) Være tilpasset en NY målgruppe

  For at bestå modulet skal alle i gruppen desuden være med til at pitche løsningsforslaget på præsentationsdagen.

  1) Om at skulle passe til Andy Warhols DNA/brand
  Med dette benspænd mener vi, at I skal sætte jer ind i, hvad det var for et brand/DNA, Andy Warhol stod for i sin tid. I skal læse om ham og hans fabrik og gøre, hvad I kan for at forstå, hvad Andy Warhols kunstobjekter havde tilfælles. I skal prøve at stille jer selv det spørgsmål: Hvad ville Andy Warhol gøre med vores valgte readymade for at gøre det til sit eget? Dette vil I skulle begrunde, når I pitcher jeres løsning på præsentationsdagen.


  2) Om at arbejde med udgangspunkt i en readymade
  For at lette opgavens omfang har vi besluttet, at I skal finde et produkt, der allerede eksisterer på markedet, som I arbejder videre med. I kan finde noget, I har hos jer selv derhjemme, som I vil bruge – det kan også være noget fra en genbrugsbutik, eller noget, I finder på en genbrugsplads. Det produkt, I finder fem til at bruge, er med andre ord skabt på et tidligere tidspunkt med et bestemt formål og er ”færdigt” i den forstand. MEN – det vil nu blive bearbejdet af jer, så det får en ny værdi.

  3) Om at skulle tilpasse produktet, så det appellerer til en ny målgruppe
  Med dette benspænd mener vi, at I skal have fokus på det kommercielle, dvs. noget der skaber værdi for nogen, som kan sælges på markedet – fremfor at I skal lave et kunstværk. I skal ikke lave et kunstværk… Har I fx valgt et skrivebord som readymade, som før var målrettet virksomheder, så skal I nu bruge bordet på en ny måde, så I skaber værdi for en ny målgruppe. Det kan I fx gøre ved at ændre bordets funktion, så det bliver til en barneseng (hvor den nye målgruppe så måske bliver børnefamilier). Eller I kan skære benene af og gøre det til et sofabord, der igen får ny målgruppe og skaber ny værdi. Pointen her er, at I skal arbejde med jeres readymade, så den skifter karakter og får nyt liv.

  Arbejdsform
  På dette modul arbejder I i de grupper, som I er blevet inddelt i introugen. I skal huske at være opmærksomme på hinanden og lære hinanden at kende, da det også er en stor del af dette modul – at I kommer tættere på hinanden. Selve undervisningen vil have forskellige former, herunder ekskursion til Malmø med museumsbesøg, dialogbaseret undervisning, gruppearbejde, vejledning og tid til at arbejde selv i grupperne.


  Aflevering af individuellle og team kontrakter
  Som en del af modulet skal alle aflevere en individuel kontrakt som optakt til aflevegruppearbejdet skal alle grupper aflevere en team kontrakt, som alle gruppemedlemmer har været med til at udfylde. Der afleveres en kontrakt pr. gruppe. Instrukser vedr. måden, man afleverer på følger.


  Ekskursion til Malmø
  Som en del af modulet her skal vi besøge Malmø allerede i morgen, tirsdag d. 3. september. Vi har arrangeret besøg på to museer:

  Moderna Museet: Museet er aktuelt med en udstilling om og med Andy Warhols værker, som vil give jer et førstehåndsindtryk af det DNA, I skal ind og arbejde med som ”chefdesignere” bag et nyt, moderne (og tidsmæssigt opdateret) Warholsk designobjekt.

  Form Design Center: Her er der en udstilling om fremtidens design, som I også skal se. Udstillingen sætter Andy Warhol i et noget anderledes perspektiv og giver jer mulighed for at observere og sammenligne to forskellige designkulturer. Det gælder om at kunne forstå den værdi, der opstår gennem de forskellige valg, I træffer designmæssigt.

  Helt overordnet besøger vi desuden Malmø for at styrke jeres evne til at kunne observere jeres samtid og få øje på forskelle mellem fx Malmø og København. Se det som en øvelse i at indsamle data.

  Viden

  At få kendskab til teori om at pitche
  At få kendskab til trends og begivenheder i samtiden, herunder Andy Warhol og popkunsten og dens aktualitet, og kunne anvende dette i forhold til produktudvikling
  At få kendskab til videnskabelig metode og problemorienteret metode og forstå anvendelsen af disse i en entreprenørskab og design-kontekst.
  At få kendskab til forskellige dataindsamlingsmetoder og afprøve nogle af disse.
  At få kendskab til storytellingteori argumentationsteori og at anvende det til at udvikle et produkt og et pitch.

  Færdigheder

  Praktisk erfaring med 3D modellering og modelbygning
  At kunne pitche ud fra pitchmodeller og kendskab til virkemidler

  Kompetencer

  At få erfaring med at lave et pitch og præsentere det.
  At kunne sætte sig ind i en problemstilling og omsætte den til brugbare løsninger
  At registrere og forstå et eksisterende produkt
  At få erfaring med at arbejde med en fri designproces med få benspænd
  At kunne arbejde med en meget kort tidsfrist fra idé til færdigt produkt

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  Veksler mellem dialogbaseret forelæsning, workshops, de arner selv i teams og så en ekskursion til Malmø.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Der arbejdes i grupper.
  Prøveform
  Mundtlig prøve
  Opgavetype
  Mundtlig præsentation af løsningsforslag.

  Opgaven på dette modul lyder:

  Kom med et bud på et produkt, som Andy Warhol kan bruge til at lancere The New Factory. Produktet skal:

  • 1) Passe til Andy Warhols DNA/brand
  • 2) Skabes på baggrund af en readymade (dvs. et allerede eksisterende produkt/objekt, som I går ud og vælger/finder fx fra en genbrugsbutik)
  • 3) Være tilpasset en NY målgruppe
  Formkrav
  Løsningsforslaget skal tage udgangspunkt i en readymade.
  Individuel eller gruppeprøve
  Gruppeprøve, 5-6 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  bestået/ikke bestået
  Bedømmer(e)
  Intern censur
41
timers undervisning
82
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget The factory (DA) modtager du 41 timers undervisning, hvilket svarer til 55 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 33% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: tværfaglig projektorganiseret undervisning.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.