Copenhagen School of Design and Technology

da

Branding

2022/2023
Engelsk titel
Branding
Uddannelse
Entreprenørskab og Design
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
1. semester
Fagets/modulets varighed
1 uge
Ects
2
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
3207112
Fag- /modulansvarlig
Dorthe Fiona Petersen
 • Formål og læringsmål

  Introduktion til branding

  Viden

  Den studerende skal have erhvervs- og udviklingsbaseret viden om og forståelse af erhvervets og fagområdets praksis og central anvendt teori og metode, herunder:

  Markedsføring:
  Grundlæggende markedsføringsteori med henblik på at kunne analysere og forstå virksomheder, produkter, markedet og forbrugeren.

  Kommunikation:
  Grundlæggende kommunikationsteori med henblik på at kunne analysere og forstå virksomheders kommunikationsmuligheder i forhold til, produkter, markedet og forbrugeren

  Færdigheder

  Den studerende skal kunne anvende fagområdets centrale metoder og redskaber, samt kunne anvende de færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for erhvervet, herunder:

  Kommunikation:
  Anvende relevant kommunikationsteori og –analyse, med henblik på formidling af et design, produkt, koncept eller forretningside

  Kompetencer

  Kommunikation:
  Den studerende skal kunne håndtere udviklingsorienterede situationer, herunder:
  Bidrage med kommunikations- og formidlingsformer, der understøtter eksempelvis branding og kernefortælling i relation til forretningskoncepter.

 • Undervisningsform
  Oplæg og øvelser i grupper.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøven finder sted efter 1. semester og tæller 30 ECTS. Der er tale om en ”proces-eksamen” i kombination med, at den studerende prøves i sin evne til at kombinere teori fra pensum med praksis. Der er to dele: Del 1) Den studerende udvælger opgaver fra nogle moduler på 1. semester og reflekterer over, hvordan et løsningsforslag kunne forbedres og eksekverer den forbedrede løsning med brug af tidligere feedback. Del 2) Den studerende forholder sig til den relevante teori, der er brugt i forbindelse med de valgte moduler/den valgte løsning, der præsenteres. Den studerende trækker desuden et pensumspørgsmål, som
  hun/han forklarer og kommer med eksempler på i praksis. Den studerende vurderes individuelt. Prøven er med intern censur.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
14
timers undervisning
41
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Branding modtager du 14 timers undervisning, hvilket svarer til 19 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 25% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, klasseundervisning.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: øvelser.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.