Copenhagen School of Design and Technology

da

Indtryk og aftryk (DA)

2018/2019
Engelsk titel
Impression and Imprint (DA)
Uddannelse
E-design
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
2. semester
Fagets/modulets varighed
2 uger
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
3207205
Fag- /modulansvarlig
Ditte Maria Bangsund-Pedersen
Claus Bjerre
 • Indhold og læringsmål

  Troværdighed og gennemslagskraft er nogle af de nøgleord, der beskriver et godt førstehåndsindtryk. På dette modul vil I blive introduceret for redskaber til at udvikle en elevatortale, som I kan bruge som et redskab til at præsentere jer selv på en professionel måde. I vil desuden få til opgave at arbejde med jeres kernefortælling og I vil skulle designe en digital portfolio, der formidler jeres brand ved blandt andet at vise flere af jeres projekter.

  I skal arbejde med førstehåndsindtrykket fra forskellige vinkler:

  - I skal kigge indad og vurdere jer selv i forhold til det førstehåndsindtryk, I giver andre i professionelle sammenhænge - fx via måden, I præsenterer jer selv mundtligt for en kunde.
  - I skal kigge udad og arbejde med at opbygge det gode førstehåndsindtryk for samarbejdspartnere i form af en digital portfolio.

  Med andre ord vil I komme til at arbejde med personlig branding og designudvikling af jeres eget brand via en mundtlig præsentation af jer selv, samt en digital portfolio.


  DET DIGITALE FØRSTEHÅNDSINDTRYK
  En online portfolio, eller et website, er først og fremmest en visuel fremstilling af et færdigt resultat. Men i denne opgave er det op til jer at formidle, præcis hvilket resultat i en given proces vi skal se. Derfor er det vigtigt, at I prøver at betragte jer selv og jeres arbejdsmæssige rolle fra et visuelt, konceptuelt perspektiv. Hvilken overordnet plan og strategi lægger I for jeres portfolio? Adobe portfolio accepterer mange formater - så som; foto - film - animation - gif - illustration - typografi - lyd eller et mix af disse. Så der er rig mulighed for at folde sig ud kreativt. I skal tage udgangspunkt i proces og resultat fra minimum to tidligere moduler på e-design. Ellers kan I frit vælge, hvilket indhold, I mener, vil styrke jeres profil og røde tråd - det vigtigste er at I sætter jer selv som e-designer i spil visuelt.

  Inden vi starter arbejdet med jeres portfolio torsdag d. 09.05.19, skal I være i mål med at udvælge materiale. Og gerne være langt med klargøring. Som fx at være færdig med redigering i photoshop. Indholdet skal være så klart som muligt til implementering.

  Undervejs udarbejder vi en ”about page”, arbejder med fotos, ind-scannet tegnet materiale, evt. udarbejdelse af mock-ups. I skal tænke i overskrifter og citater - et sådant citat kan enten være af inspirerende karakter eller et highlight af jeres about-tekst.

  LÆRINGSMÅL FOR MODULET:
  Design:
  - Viden om og praktisk arbejde med websites og online portfolios
  - Basisviden om typografi
  - Præsentere resultater af projekter visuelt på et grundlæggende niveau
  - Arbejde med Adobe Portfolio på basisniveau
  - Skabe online præsentationsmateriale på basisniveau

  Kommunikation og markedsføring:
  - Kendskab til og praktisk arbejde med feltet ”personlig branding”
  - Praktisk erfaring med redskaber til udvikling af egen kernefortælling og brand
  - Praktisk erfaring med at pitche og præsentere sig selv og projekter mundtlig og visuelt på et grundlæggende niveau med forståelse for egen branding og kernefortælling
  - Udarbejdelse af elevatortale – skriftligt og mundtligt
  - Praktisk erfaring med udarbejdelse af tekst til nettet, samt eget CV

 • Undervisningsform
  I skal arbejde individuelt med alle opgaver, men I vil løbende få øvelser, hvor I skal vove pelsen over for hinanden. Derfor skal I selv inddele jer i 5-mands feedbackgrupper, som I. Formålet med grupperne er, at I har nogle at sparre med løbende – og derudover vil dem, I er i feedbackgruppe med, også være dem, I laver jeres afsluttende præsentationer sammen med. Dermed har det ikke nogen indholdsmæssig betydning for jeres opgaver på modulet, hvem I er i feedbackgruppe med, men det vil være dem fra jeres feedback-gruppe, som I kommer til at se til jeres afsluttende præsentation (og kun dem).

  De af jer, der ikke har inddelt jer i 5-mandsgrupper den første dag vil blive inddelt i feedback-grupper af os til om tirsdagen.

  Undervisningen på modulet varetages af Ditte, Dorthe, Tifli og Maria.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  De obligatoriske opgaver på modulet går ud på, at I skal:

  - Designe en digital portfolio der udarbejdes i Adobe Portfolio og fremlægges til de afsluttende præsentationer – og afleveres på Fronter.
  - Udarbejde en personlig elevatortale, der afholdes mundtligt til de afsluttende præsentationer – og derudover afleveres elevatortalen på skrift i afleveringsmappen på Fronter.

  Begge opgaver skal afleveres og præsenteres, for at man kan bestå dette modul og blive indstillet til 1. årseksamen. Husk at elevatortalen og portfolioen både skal præsenteres mundtligt på afslutningsdagen og afleveres på Fronter. Aflevering på Fronter foregår i mapperne ‘Aflevering af portfolio’ og ‘Aflevering af elevatortale’.
  Faget prøves
  Den 16.05.19. skal I lave en samlet præsentation af jeres elevatortale og digitale portfolio. Som en del af præsentationen skal I vise, at I har formået at skabe en rød tråd, en tydelig kernefortælling og at formidlingen er kort og præcis. Jeres samlede præsentationer er kun for underviserne og jeres egne feedbackgrupper. Tidsplan for præsentationer lægges på Fronter.

  ...SKEMA OG LEKTIER FINDES I KALENDEREN PÅ FRONTER...
  Prøveform
  Mundtlig prøve
  Individuel eller gruppeprøve
  Gruppeprøve, 5-6 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  bestået/ikke bestået
  Bedømmer(e)
  Intern censur
 • Foreløbig litteratur
  Dette er en foreløbig litteraturliste. Der udleveres en endelig litteraturliste i forbindelse med studiestart.
  På modulet bruger vi bogen ”Original” af Maiken Ingvordsen som grundbog, og hele bogen vil indgå i dette semesters pensum ifm. eksamen.
36
timers undervisning
101
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Indtryk og aftryk (DA) modtager du 36 timers undervisning, hvilket svarer til 48 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 26% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: øvelser, projektarbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: forberedelse til prøve, projektarbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.