Copenhagen School of Design and Technology

da

Hitchhiker’s Guide to Product Design, for the Future (DA)

2019/2020
Engelsk titel
Hitchhiker’s Guide to Product Design, for the Future (DA)
Uddannelse
E-design
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
7 uger
Ects
15
Udd. element
Valgfag
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
3207302
Fag- /modulansvarlig
Claus Bjerre
Tifli Lerche
Martin Hesseldahl
 • Formål

  Der vil blive arbejdet med og undersøgt, hvordan man kan tænke fysiske produkter og produktionen af dem i en nær fremtid.

  Fokusset vil være på de nye tendenser inden for lokal produktion og inden for produktion af mindre serier. Vi vil undersøge de nyere teknologiske udviklinger som har fundet sted de seneste år, som har gjort, at man som produktudvikler/designer har nemmere ved at arbejde med fysiske produkter, selv som lille virksomhed.

  Derudover skal vi se på alternative produktionsformer og indtjeningsmuligheder såsom: Open Shores, Crowdfunding, cirkulærøkonomi samt deleøkonomi. Vi vil især se nærmere på Maker-bevægelsen og “gør-det-selv-kulturen”, der i mange år har benyttet sig af både den nye teknologi, klassisk håndværk og kreativt iværksætteri. De har været gode til at udnytte teknologi, materialer og maskiner optimalt.

  Man skal finde sin indre produktudvikler frem, og man skal igennem hele udviklingsforløbet lige fra første idé til færdig prototype, en prototype som skal kunne testes og afprøves på målgruppen.
  Da udvikling af nye produkter er af afgørende betydning for både eksisterende og nystartede virksomheder, vil vi også se nærmere på patentering af produktet, brugeranalyse, undersøgelser af lignende produkter på markedet, samt markedsføring af produktet og salgskanaler.

  I forbindelse med dette forløb skal der også laves en synopsis der indeholder en forretningsplan, så den værdimæssige forståelse for produktet er på plads.

  Læringsmål
  Praktisk erfaring med produktudvikling og prototypefremstilling
  Praktisk erfaring med 3D modellering og modelbygning
  Kendskab til nye miljøbeviste materialer, deres egenskaber og hvordan de bearbejdes
  Kendskab til Maker-bevægelsen
  Kendskab til mindre industrielle produktioner og arbejdsmetoder
  Kendskab til produktudviklingens mange faser fra idé til færdig prototype
  Kendskab til forskellige materialers tekniske og formmæssige egenskaber
  Kendskab til patentansøgning og jura på området
  Kendskab til og forståelse for open source begrebet og cirkulærøkonomi
  En forståelse for design- og produktionsrelateret etiske problemstillinger, set i en global verden

 • Undervisningsform
  I de første fire uge, vil undervisningen være en vekslende mellem tavleundervisning, gennemgang af teori og metoder samt en serie praktiske opgaver. De studerende skal arbejde sammen i mindre grupper på diverse værksteder, hvor de skal fremstille op til fire fysiske produkter som skal præsenteres og afleverer.
  I de næste fire uger er omdrejningspunktet de studerendes egne produkter og forretningsidéen bag dem. Der vil være undervisning i skrivning af synopsis, indeholdende BMC og andre relevante økonomiske elementer. Derudover vil der være løbende gennemgange i mindre grupper af deres egne produkter.

  Arbejdsform
  Man kan enten arbejde i små grupper af 2 personer eller som enkeltpersoner. man skal fungere både som produktudviklere og iværksættere, hvor man skal undersøge, udvikle og producere et helt nyt unikt produkt. man skal udvikle og lave fysiske prototyper og eventuelt færdige produkter, hvor man har taget stilling til formgivning, produktion, fragt, materialeforbrug, emballage og markedsføring. Vi vil som udgangspunkt benytte KEA´s værksted med de maskiner, som vi har til rådighed her til at udvikle vores prototyper. Her har vi adgang til læserskærer, 3D printer, folieskærer, tekstiltryk og meget mere.

  Gennemgange og feedback
  Løbende gennemgange i grupper på 6-7 studerende, hvor den studerende både får feedback fra underviser og sine medstuderende, samt man skal deltage aktiv på feedback til de andre i gruppen.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Prøven er tredelt:
  Del 1. Aflevering af skriftlig synopsis
  Del 2. Mundlig fremlæggelse af sit projekt
  Del 3. Personlig feedback på hele forløbet og karaktergivning
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
117
timers undervisning
294
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Hitchhiker’s Guide to Product Design, for the Future (DA) modtager du 117 timers undervisning, hvilket svarer til 156 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 28% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, gruppearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af egne noter, læsning af pensum, forberedelse til prøve, prøve.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.