Copenhagen School of Design and Technology

da

E for entreprenør (DA)

2019/2020
Engelsk titel
E for Entrepreneur (DA)
Uddannelse
E-design
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
7 uger
Ects
30
Udd. element
Valgfag
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
3207304
Fag- /modulansvarlig
David Jonas Fisher
 • Formål

  Går du med tanker om at starte din egen virksomhed, og er du klar til at handle på din idé? Eller har du allerede startet egen virksomhed, men jagter stadig væksten? Så er valgfaget E for Entreprenør for dig.

  Valgfaget henvender sig til de studerende, som enten ønsker at starte egen virksomhed eller allerede har etableret en virksomhed, men som søger at øge fremdriften. Formålet er enkelt: Det handler om din idé, din handlekraft og al den viden, du skal bruge til at komme i gang og videre. På dette valgfag skal du med andre ord være indstillet på, at der vil blive stillet ambitiøse, konkrete og meningsfulde krav til dit iværksætteri ud fra devisen: Mindre snak og mere handling.

  Læringsmål
  Den studerende opnår essentiel viden om samt praktisk erfaring med at omsætte en idé til virkelighed.
  • Starte egen virksomhed
  • Sikre funding til – og skabe opmærksomhed omkring – ny virksomhed
  • Læse og forstå et årsregnskab
  • Udarbejde budgetter til brug ved opstart af virksomheder
  • Analysere en virksomheds forsyningskæde og værdikæde med henblik på at optimere virksomhedens indtjening
  • Tage forholdsregler i relation til at undgå juridiske faldgrupper
  • Beregne og estimere forretningspotentiale

 • Undervisningsform
  Valgfaget tager udgangspunkt i den enkelte virksomhed og repræsenterer derfor i vid udstrækning et skræddersyet forløb med en høj frihedsgrad. Undervisningen tilrettelægges dog ud fra en arbejdsbelastning på 37 timer om ugen, og der vil være tre fikspunkter:
  Den klassiske holdundervisning erstattes af en række obligatoriske workshops á 1-2 dages varighed. Disse workshops dækker temaer såsom etablering, business model generation, pretotyping, projektledelse, økonomi, jura, salg og markedsføring.
  Hver mandag samles holdet til en ugentlig ”sparringsJAM”. Dette ugentlige møde repræsenterer valgfagets kerne.

  Bi-ugentlige mentorsamtaler.
  Valgfaget foregår i KEA regi. Konkret lokalitet oplyses på et senere tidspunkt.
  Hvis der er flere ansøgere, end der er pladser, vil der være en screeningsproces.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
225
timers undervisning
597
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget E for entreprenør (DA) modtager du 225 timers undervisning, hvilket svarer til 299 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 27% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, gruppearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af egne noter, læsning af pensum, forberedelse til prøve, prøve.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.