Copenhagen School of Design and Technology

da

Digital handel og video kommunikation (DA)

2021/2022
Engelsk titel
Digital Trade and Video Communication (EN)
Uddannelse
Entreprenørskab og Design
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
7 uger
Ects
13
Udd. element
Valgfag
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
3207313
Fag- /modulansvarlig
Bettine Ortmann
 • Formål og læringsmål

  Formålet er få viden om og erfaring med at etablere en digital tilstedeværelse for en forretningside i form af et website eller webshop samt indsigt i, hvordan denne markedsføres digitalt over for en relevant kundegruppe.

  Viden

  • Du kender til den teknologiske udvikling inden for digital handel.
  • Du ved, hvilke trends inden for digital kundeservice der er aktuelle nu, og hvordan virksomheden kan forberede sig på fremtidige tendenser.
  • Du ved, hvor du holder dig opdateret i forhold til, hvilke internationale trends og tendenser der er inden for digital handel og markedsføring, og kan vurdere deres relevans i forhold til konkrete målgrupper og brancher.
  • Du kender til de grundlæggende begreber, når talen falder på ”kundens rejse” eller på engelsk: Customer Journey og bliver bekendt med de faktorer, der påvirker rejsen.
  • Du kender begrebet KPI og ved, hvorfor og hvordan man arbejder med disse, og hvordan du opsætter mål i Google Analytics.
  • Du kender en række værktøjer til analyse af virksomhedens placering i søgemaskinerne, samt ved hvad der skal til for at opnå en bedre placering.
  • Du kender til SEO og SEM og kan kende forskel på begreberne.
  • Du kender og kan anvende grundlæggende brandteori.
  • Du kender og kan anvende grundlæggende principper inden for storytelling.
  • Du kender grundlæggende markedsføringsteori med fokus på videokommunikation.

  Færdigheder

  • Du har forståelse for at læse nye digitale trends og tendenser, og hvor du finder ny viden.
  • Du har kendskab til best practice for webshops i forhold til brugerflade og kundeservice.
  • Du kender vigtigheden af at holde virksomhedens database opdateret, og hvordan du kan bruge oplysninger om kunden til at målrette kundeservice- og kommunikation.
  • Du ved, hvordan produktinformationerne kan optimeres i forhold til søgemaskiner.
  • Du får indblik i relevant jura, og viden om hvor du kan hente information om regler.
  • Du ved, hvor du kan finde Markedsføringsloven, og du kender blandt andet de paragraffer og bestemmelser, der vedrører markedsføring på sociale medier og brug af influencere.
  • Du ved, hvilken rolle Forbrugerombudsmanden har i Danmark, og hvilken “straf” denne kan uddele.
  • Du kender ophavsrettigheder og ved for eksempel, hvornår man må bruge andres billeder i sin markedsføring.
  • Du kender til forskellige sociale medier, for eksempel Facebook, Instagram og Youtube, deres typiske målgrupper, mediestørrelse og rækkevidder.
  • Du kender de forskellige digitale mediers egenskaber og gennemslagskraft i forhold til, hvor kunden befinder sig i kunderejsen.
  • Du kender mulighederne og formålet med at splitteste
  • Du kan beskrive metoder og værktøjer i digital markedsføring som for eksempel datadrevet markedsføring, marketing automation, content marketing, Google Analytics, mailchimp, URL builder, Affiliate.
  • Du kan analysere og tilpasse indholdet af content marketing i forhold til målgruppe og medie.
  • Du kan optage og redigere video og lyd i Premiere Pro og Audition.

  Kompetencer

  • Du ved, hvilke forretningsmodeller og kombinationer heraf, som fungerer digitalt, og kan formidle din idé på en overskuelig og overbevisende måde.
  • Du kan oprette en konkret hjemmeside og handelsplatform i et CMS system.
  • Du kan oprette og opdatere virksomhedens produktsortiment i CMS.
  • Du kan bruge SMART modellen til at opstille KPI ́er.
  • Du kan udvælge relevante data til at udarbejde diagrammer, der viser og tydeliggør udviklingen i forhold til de opstillede KPI’er. Du kan præsentere resultaterne af dine analyser, så andre kan forstå dem.
  • Du kan finde og implementere søgeord i forhold til arbejdet med SEO.
  • Du kan i Google Trends finde mønstre i sæsonudsvingninger.
  • Du kan anvende Google Analytics til at identificere, hvordan dine brugere finder ind til virksomhedens website og hvordan de navigerer rundt.
  • Du kan planlægge din digitale markedsføring med udgangspunkt i medie- valg, målgruppe og konkurrenter.
  • Du kan oprettelse af annoncer på SoMe og i Google Adwords.

 • Undervisningsform
  Undervisningen tager udgangspunkt i den studerendes egen forretningsidé, der under forløbet skal foldes ud digitalt. De studerende arbejder individuelt, men vil være i en feedbackgruppe, hvor de løbende får feedback og sparring af deres medstuderende. Vi vil løbende i undervisningen inddrage eksterne eksperter, der vil dele ud af deres erfaring. Undervisningen vil ske som en kombination af klasseindlæg, eget arbejde med digitale platforme, feedback fra medstuderende og underviser, samt eksterne indlæg.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Der afleveres opgaver løbende, samt ved en afsluttende præsentation, hvor de studerende præsenterer deres arbejde for underviser og medstuderende. Underviser giver en karakter på 7-trinsskalen.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
117
timers undervisning
239
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Digital handel og video kommunikation (DA) modtager du 117 timers undervisning, hvilket svarer til 156 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 33% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, gruppearbejde, casearbejde, øvelser.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af egne noter, læsning af pensum, forberedelse til prøve, prøve.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.