Copenhagen School of Design and Technology

da

Sustainable Business Tools (DA)

2023/2024
Engelsk titel
Sustainable Business Tools (EN)
Uddannelse
Entreprenørskab og Design
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
5 uger
Ects
10
Udd. element
Valgfag
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
3207317
Fag- /modulansvarlig
Carralina Suszy Svenningsen
 • Formål og læringsmål

  Formålet er at introducere de studerende for, hvordan man genererer bæredygtige produkter/prototyper via tre labs. Valgfaget afsluttes for sig selv, men samtidigt smelter det sammen med det semesterlange valgfag "Bæredygtig og digital entreprenør" (BDE) på en måde, så det danner en grundsten for dem, der følger BDE efterfølgende. Valgfaget er desuden åbent for, at andre studerende kan deltage for at skabe et fundament for at udvikle og teste en idé på prototype-niveau.

  De tre labs, der bliver brugt til læring på valgfaget er:

  1) Materials Lab/GBG
  Formål:
  - At generere en innovativ bæredygtig idé
  - At arbejde bevidst med at teste pretotype af mockup i lab.
  - At arbejde med modulering, CNC m.m.

  2) Lab 16/Lygten
  Formål:
  - At udvikle idéen til en prototype, som kan indgå i de studerendes egen startup. Produktet skal generere (økonomisk) værdi og være bæredygtigt
  - De studerende skal gøre idéen/ konceptet prototype klar.

  3) Story lab/GBG
  Formål:
  - At formidle idéen/prototypen/konceptet/servicen via audio- og visuelle løsninger. De studerende skal tilegne sig viden i Storylounge, hvor de skal lære at filme og fotografere produkter m.m.

  Viden

  Den studerende skal opnå viden om og forståelse af relevante bæredygtige metoder til planlægning, organisering og gennemførelse af prototypen.
  Den studerende skal kunne håndtere praksisnære situationer, herunder:
  • Lære at kunne se mønstre og sammenhænge i den bæredygtige idegenereringsfase.

  De studerende skal kunne opsøge tværfaglig viden igennem samarbejde på KEA. Med denne viden skal de iværksætte denne teoretisk viden om startup i deres egen virksomhed.
  De studerende skal tilegne sig viden og kompetencer i relation til projektstyring i en bæredygtig startup, her tænkes på viden tilegnet via mockup af produkter på Lab 16 på Lygten og Material Lab.

  Færdigheder

  • De studerende skal kunne anvende styringsværktøjer så som Leanstartup og Blue ocean strategi, som en værdistrategisk innovations tilvækst i startup-sammenhæng
  • Anvende teknikker til selvledelse, organisering og motivation af teams

  De studerende skal kunne vurdere praksisnære problemstillinger idé, test, målsætning og strategi under hensyntagen til startuppens ressource, her tænkes specifikt på omkostnings-minimering.

  • Vurdere behovet for og omfanget af et bæredygtigt udviklingsforløb og hvorledes dette kan organiseres i et projektudviklingsforløb ex. valgfaget "Bæredygtig og digital entreprenør".

  Den studerende skal kunne vurdere prototypens bæredygtighed og udvælge innovative metoder og modeller til det at arbejde innovativt med produktet.
  • Udvælge og skelne mellem medievalg og platform i forhold til målgruppe og formål, her tages udgangspunkt i Story Lab.
  - Formidling af et design, bæredygtigt produkt, koncept eller forretningside

  Kompetencer

  Den studerende skal kunne håndtere udviklingsorienterede situationer, herunder:
  • Udvikle de muligheder der identificeres i forbindelse med virksomhedens behov for at udnytte sine ofte begrænsede ressourcer og anvise realbar muligheder ud fra et entreprenant perspektiv.

  • Skal i en struktureret sammenhæng kunne tilegne sig ny viden, færdigheder, kompetencer og projektstyring i relation til den bæredygtige forretningsinnovation.

  • Udvikle de muligheder der identificeres i forbindelse med vurdering af bæredygtig innovationspotentiale indenfor virksomhedens produktudvikling.

 • Undervisningsform
  Læringen finder sted gennem en vekselvirkning af:

  Selvstudie, learning by doing, tavleundervisning, praksisarbejde med vejledning med mere.
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  Man skal have bestået 1. semestereksamen og 1. årseksamen.

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Prøven falder i to dele:

  Del 1: Aflevering af skuemodel/mockup som afleveres inden den mundtlige prøve

  Del 2: Præsentation og argumentation for den audio/visuelle kommunikationsstrategi overfor marked og eller samarbejdspartnere Præsentation af det praksismære løsningsforslag med begrundede valg og fravalg.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  25 minutter: Den studerende præsenterer i 15 minutter, hvorefter der er 10 minutter til spørgsmål og dialog.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Karakter gives på baggrund af en samlet helhedsvurdering af afleveringen, samt det mundtlige forsvar.
96
timers undervisning
178
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Sustainable Business Tools (DA) modtager du 96 timers undervisning, hvilket svarer til 128 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 35% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, gruppearbejde, casearbejde, øvelser, øvelser i labs/værksteder.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af egne noter, læsning af pensum, forberedelse til prøve, prøve.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.