Copenhagen School of Design and Technology

da

Visuel kommunikation (DA)

2022/2023
Engelsk titel
Visual Communication (EN)
Uddannelse
Entreprenørskab og Design
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
5 uger
Ects
10
Udd. element
Valgfag
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
3207321
Fag- /modulansvarlig
Bettine Ortmann
 • Formål og læringsmål

  Formålet med valgfaget er at få forståelse for og praktisk erfaring med grafisk design og visuel kommunikation på tryk og online.

  I valgfagets første del arbejdes med fiktive opgaver, mens der i anden del arbejdes med at løse konkrete udfordringer for en deltagende casevirksomhed.

  Her skal de studerende på baggrund af relevante analyser udarbejde en kommunikationsstrategi samt konkret eksekvering af kampagneelementer. I den forbindelse vil I blive introduceret til motion graphics, hvor vi vil arbejde med Adobe After Effects.

  Viden

  Viden om trykprocessen.

  Forståelse for kommunikationsprocessen fra strategi til eksekvering.

  Færdigheder

  Erfaring med at klargøre filer til tryk.

  Erfaring med selv at trykke (serigrafi).

  Erfaring med at arbejde med motion graphics på et grundlæggende niveau (After Effects).

  Kompetencer

  Erfaring med at arbejde med case-virksomhed fra brief til aflevering af færdige filer.

 • Undervisningsform
  I valgfagets første del vil de studerende arbejde individuelt eller i par. I anden del veksles der mellem at arbejde sammen på hele holdet og i mindre grupper.
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  Man skal have bestået 1. semestereksamen og 1. årseksamen.

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Der afleveres opgaver løbende, samt ved en afsluttende præsentation, hvor de studerende præsenterer deres arbejde for underviser, medstuderende og case-virksomhed. Underviser giver en karakter på 7-trinsskalen.De studerende skal løbende vurdere og give feedback på hinandens arbejde (peer review).
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
117
timers undervisning
157
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Visuel kommunikation (DA) modtager du 117 timers undervisning, hvilket svarer til 156 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 43% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, gruppearbejde, casearbejde, øvelser.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af egne noter, læsning af pensum, forberedelse til prøve, prøve.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.