Copenhagen School of Design and Technology

da

Visuel kommunikation (DA)

2023/2024
Engelsk titel
Visual Communication (EN)
Uddannelse
Entreprenørskab og Design
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
5 uger
Ects
10
Udd. element
Valgfag
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
3207321
Fag- /modulansvarlig
Snorre Näsman
 • Formål og læringsmål

  Dette valgfag er en udbygning af undervisning på første år inden for fagområdet Visualisering. Hvor der på første år var fokus på en grundlæggende forståelse for visuel kommunikation med fokus på komposition (de fire designprincipper), farver og typografi, samt introduktion til de tre mest anvendte Adobe-programmer; InDesign, Photoshop og Illustrator, vil dette valgfag tage skridtet videre og give en dybere forståelse for hele fagområdet.

  Dette modul klæder dig på til at:

  Udarbejde visuelle løsninger til off- og online medier

  Arbejde kreativt med idéudvikling

  Anvende tegning som procesværktøj

  Løse opgaver i programmerne InDesign, Photoshop og Illustrator på et professionelt niveau

  Viden

  Den studerende skal have erhvervs- og udviklingsbaseret viden om og forståelse af erhvervets og fagområdets praksis og central anvendt teori og metode.

  Viden om design-centrede metoder og deres anvendelse indenfor udvikling og implementering af koncepter.

  Færdigheder

  Den studerende skal kunne anvende fagområdets centrale metoder og redskaber, samt kunne anvende de færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for erhvervet, herunder:

  Anvendelse af visuelle virkemidler som logo, hjemmeside, skriftlig kommunikation.

  Komposition af disse virkemidler, herunder typografi og farvelære.

  Anvende 2D programmer til virtuelle og fysiske repræsentationer.

  Den studerende skal kunne vurdere praksisnære problemstillinger samt opstille og vælge løsningsmuligheder herunder:

  Udvælge og vurdere anvendelse af visuelle virkemidler og designparametre til formidling af et givet koncept.

  Kompetencer

  Den studerende skal kunne håndtere udviklingsorienterede situationer, herunder:

  Udvikle de muligheder der identificeres inden for visualiseringsprocessen og anvise realisering ud fra et entreprenørielt perspektiv.

  Skabe og iværksætte nye, alternative løsninger til anvendelse af visuelle virkemidler og designparametre som grundlag for konceptformidling.

  Den studerende skal kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang, herunder:

  Bidrage til at vurdere anvendelse af visuelle virkemidler og designparametre til formidling af et givet koncept.

  Skal i en struktureret sammenhæng kunne tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til visualisering.

 • Undervisningsform
  Undervisningen vil være en blanding af tavleundervisning og korte opgaver, hvor den studerende hovedsageligt arbejder selvstændigt med afsæt i korte, praktiske øvelser, der løses i undervisningslokalet, samt diskussion og feedback i grupper.

  Der vil derudover være selvstudie i form af videoundervisning og øvelser.

  Gennemgange og feedback

  Peer review

  Fælles gennemgange, hvor vi kigger på hinandens arbejde.

  Programundervisning

  Programmerne InDesign, Photoshop og Illustrator er en væsentlig del af modulets læringsudbytte.

  Læringen finder sted gennem en vekselvirkning af:

  Selvstudie (i form af video tutorials)

  Tavleundervisning

  Praksisarbejde med vejledning
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  Man skal have bestået 1. semestereksamen og 1. årseksamen.

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Prøveform
  Skriftlig prøve
  Løbende afleveringsopgaver og en skriftlig opgave.
  Opgavetype
  En kombination af mindre, praktiske afleveringsopgaver samt en skriftlig opgave.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  De praktiske afleveringsopgaver vurderes ud fra kriterier i henhold til opgavens indhold.
  Den skriftlige opgave vurderes både ud fra proces og endeligt resultat.
96
timers undervisning
178
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Visuel kommunikation (DA) modtager du 96 timers undervisning, hvilket svarer til 128 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 35% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, gruppearbejde, casearbejde, øvelser.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af egne noter, læsning af pensum, forberedelse til prøve, prøve.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.