Copenhagen School of Design and Technology

da

Udvikling af bæredygtige koncepter (DA)

2021/2022
Engelsk titel
Development of sustainable concepts (DA)
Uddannelse
Entreprenørskab og Design
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
4 uger
Ects
8
Udd. element
Valgfag
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
3207350
Fag- /modulansvarlig
Mette Kocmick
 • Formål og læringsmål

  I vil i dette valgfag blive introduceret til at tænke
  cirkulært som produktudviklere. Vi tager udgangspunkt
  i tøjproduktion, da dette er noget, som alle
  har en holdning til og hvor impact og øget fokus på 
  cirkularitet og bæredygtighed kan g re en stor forskel.
  Gennem nye forretningsmodeller skal I udvikle
  et koncept, der ændrer hele m den, vi bruger og
  forbruger tøj på .Konceptet kan være et produkt,
  service eller en formidlingskampagne, fælles fokus
  er at ændre forbrugsmønstret i modebranchen til at
  blive mere bæredygtig.

  Viden

  Viden om bæredygtige materialer indenfor tøjproduktion.
  Viden om æstetisk design strategi.
  Tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer
  i relation til designcentreret konceptudvikling

  Færdigheder

  Kan benytte metoder til udvikling af koncepter til
  innovative, funktionelle, bæredygtige produkter,
  services eller oplevelser.

  Kompetencer

  En forståelse for problematikken i tøjproduktion.
  Forståelse for deleøkonomiske principper som
  designstrategi.
  Forståelse for forbrugeren i en bæredygtig kontekst.
  Erfaring med den Circular Design guide

 • Undervisningsform
  I skal i valgfaget arbejde i små grupper.
  Valgfaget tager afsæt i begreberne fra Circular Design
  Guide: Understand, define, release og make.
  Disse begreber vil hjælpe jer med at forstå, definere,
  igangsætte og frigive cirkulære innovationer.
  Undervisningen vil være en kombination af forelæsning,
  øvelser og workshops.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
63
timers undervisning
156
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Udvikling af bæredygtige koncepter (DA) modtager du 63 timers undervisning, hvilket svarer til 84 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 29% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.