Copenhagen School of Design and Technology

da

Udvikling af bæredygtige produkter (DA)

2022/2023
Engelsk titel
Development of Sustainable Products (DA)
Uddannelse
Entreprenørskab og Design
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
6 uger
Ects
10
Udd. element
Valgfag
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
3207350
Fag- /modulansvarlig
Mette Kocmick
 • Formål og læringsmål

  I vil i dette valgfag blive introduceret til at tænke
  cirkulært som produktudviklere. Vi tager udgangspunkt
  i tøjproduktion, da dette er noget, som alle
  har en holdning til og hvor impact og øget fokus på 
  cirkularitet og bæredygtighed kan g re en stor forskel.
  Gennem nye forretningsmodeller skal I udvikle
  et koncept, der ændrer hele m den, vi bruger og
  forbruger tøj på .Konceptet kan være et produkt,
  service eller en formidlingskampagne, fælles fokus
  er at ændre forbrugsmønstret i modebranchen til at
  blive mere bæredygtig.

  Viden

  Viden om bæredygtige tekstiler indenfor tøjproduktion.
  Viden om designmetoder til udvikling af innovative, funktionelle bæredygtige produkter.
  Tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til designcentreret produktudvikling.
  En forståelse for problematikken i tøjproduktion
  Forståelse for forbrugeren i en bæredygtig kontekst.
  Viden om æstetisk design strategi.

  Færdigheder

  Kan benytte metoder til udvikling af koncepter til innovative, funktionelle, bæredygtige produkter.

  Kompetencer

  Erfaring med den Cirkulær Design guide.

 • Undervisningsform
  Undervisningen vil være en kombination af forelæsning, øvelser og workshops.
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  Man skal have bestået alle eksamener på første år.

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Man skal have bestået alle eksamener på første år.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Der vil gennem hele valgfaget være løbende afleveringer og præsentationer med feedback.
  Valgfaget afsluttes med en præsentation af gruppens færdige løsning og en udstilling.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
 • Foreløbig litteratur
  Dette er en foreløbig litteraturliste. Der udleveres en endelig litteraturliste i forbindelse med studiestart.
  Kristine Hornshøj Harper: Anti-trend, ORO Editions/Goff Books, 2022.
  Bogen skal købes og læses inden start af dette valgfag.
63
timers undervisning
211
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Udvikling af bæredygtige produkter (DA) modtager du 63 timers undervisning, hvilket svarer til 84 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 23% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, øvelser, klasseundervisning.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum, gruppearbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.