Københavns Erhvervsakademi

en

T00: Intro uge (DA)

2018/2019
Engelsk titel
T00: Intro week (DA)
Uddannelse
Multimediedesigner
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
1. semester
Fagets/modulets varighed
1 uge
Ects
1,5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Forår
Studiested
Lygten 16, København NV
Fagkode
3273101
Fag- /modulansvarlig
Mikkel Sinius Nielsen
Peter Ulf Jørgensen
Karin Cristina Piera Compare Cloos
Marie Dysgaard Christiansen
Birgitte Heide
 • Indhold og læringsmål

  Formålet er at introducere til KEA og studiet på Multimediedesign. Hvad dækker
  ’Multimediedesign’ over? Hvilke fagområder har studiet? Hvilke arbejdsroller har en
  multimediedesigner? Og hvilke virksomheder vil man typisk arbejde for? Derudover
  tager vi de første spadestik ned i det konkrete arbejde med at producere digitalt
  indhold og design.

  På temaet bliver du som studerende introduceret til KEA som organisation (it,
  studievejledning, biblioteket og KEA global), til multimediedesign-studiet (mål,
  fagområder, semesteroversigt, rammer). Du møder også for første gang undervisere
  og medstuderende.
  En foredragsrække fra eksterne professionelle vil give et billede af de brancher og
  jobfunktioner de kan komme ud i som multimediedesignere.
  Som studerende skal I inddeles i grupper, producere en opgave: en mobilvideo
  (titelsekvens) samt individuelt lave billedbehandling, købe et webhotel og oploade
  filer til jeres eget website.
  I vil blive introduceret til:
  ● Ideudvikling
  ● Billedbehandling med Photoshop
  ● Bestilling af domæne og webhotel
  ● Upload af filer til website
  ● Mobil videoproduktion (titelsekvens)
  ● Eksport af video til mp4

  Viden

  - viden om multimediedesignerens placering i værdikæden i digital produktion

 • Undervisningsform
  Undervisningen afvikles som en hybrid mellem korte forelæsninger (max 45 min.),
  egen-forberedelse, individuelle opgaver og gruppeproduktioner.
  Der vil være fokus på korte inspirerende (visuelle eller interaktive) oplæg, vekslende
  med opgaver og hands-on øvelser.
  Det er ønsket at I som studerende skal inspireres, være aktive og medskabende til
  egen læring. Derfor skal der være fokus på korte oplæg, øvelser og gruppearbejde.
  Under ugen vil der ligge en række opgaver:
  1: bestilling af eget webdomæne (individuel).
  2: koncept for en multimedieproduktion (gruppe).
  3: lave et photoshop dokument og eksportere dette til diverse digitale filformater
  (individuel).
  4: upload af jpg fil til eget domæne og aflevering af link i Fronter (individuel).
  5: producere og præsentere koncept og video til formidling af multimedieproduktion
  (gruppe).
  Du skal desuden:
  - oprette dig på Lynda.com og gennemføre din første photoshop tutorial.
  - introduceres til Fronter og bruge Fronter (vores LMS).
  - bestille dit studiekort.
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Materielle forudsætninger for at deltage i faget
  Det er en forudsætning at du som studerende har:
  ● Egen computer med adgang til Adobe pakken.
  ● Photoshop installeret på deres computer på engelsk.

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Ugen hovedopgave præsenteres gruppevis, og der gives feedback ved nominering af
  de 3 bedste videoer i forskellige kategorier
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Engelsk
  Bedømmelsesform
  bestået/ikke bestået
  Bedømmer(e)
  Intern censur
24
timer undervisning
17
timer forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget T00: Intro uge (DA) modtager du 24 timers undervisning, hvilket svarer til 32 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 59% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, gruppearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af egne noter, læsning af pensum, gruppearbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.