Copenhagen School of Design and Technology

da

T00: Intro uge (DA)

2019/2020
Engelsk titel
T00: Intro week (DA)
Uddannelse
Multimediedesigner
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
1. semester
Fagets/modulets varighed
1 uge
Ects
1,5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Forår
Studiested
Lygten 16, København NV
Fagkode
3273101
Fag- /modulansvarlig
Mikkel Sinius Nielsen
Peter Ulf Jørgensen
Karin Cristina Piera Compare Cloos
Marie Dysgaard Christiansen
Birgitte Heide
Louise Ea Holbek
Anders Dollerup
 • Formål

  Formålet er at introducere til KEA og studiet på Multimediedesign. Hvad dækker ’Multimediedesign’ over? Hvilke fagområder har studiet? Hvilke arbejdsroller har en multimediedesigner? Og hvilke virksomheder vil man typisk arbejde for? Derudover tager vi de første spadestik ned i det konkrete arbejde med at producere digitalt indhold og design.

  På temaet bliver du som studerende introduceret til KEA som organisation (it, studievejledning, biblioteket og KEA global), til multimediedesign-studiet (mål, fagområder, semesteroversigt, rammer). Du møder også for første gang undervisere og medstuderende.

  En foredragsrække fra eksterne professionelle vil give et billede af de brancher og jobfunktioner du kan komme ud i som multimediedesignere.
  Som studerende bliver I inddelt i grupper og skal sammen producere en mobilvideo i form af en titelsekvens. Du skal også løse en række individuelle opgaver: købe et webhotel, arbejde med billedbehandling og uploade filer til dit eget website.

  I vil blive introduceret til:
  ● Ideudvikling
  ● Billedbehandling med Photoshop
  ● Bestilling af domæne og webhotel
  ● Upload af filer til website
  ● Mobil videoproduktion (titelsekvens)
  ● Eksport af video til mp4

  Temaet henter læringsmål fra det nationale fagelement:
  Design og programmering af digitalt indhold 1

  Fagelementet beskæftiger sig med design, programmering og produktion af enkle digitale indholdsløsninger til udvalgte medieplatforme.
  I fagelementet fokuseres på produktion af enkelt indhold til medieplatforme med afsæt i datadrevet brugerforståelse. Løsninger designes, programmeres og produceres med udgangspunkt i indholds- og forretningsstrategi, ligesom der introduceres til centrale teknologier og forretningsmodeller der indgår i design og programmering af digitalt indhold.

  Viden

  - viden om multimediedesignerens placering i værdikæden i digital produktion

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  Undervisningen afvikles som en hybrid mellem korte forelæsninger (max 45 min.),
  egen-forberedelse, individuelle opgaver og gruppeproduktioner.
  Der vil være fokus på korte inspirerende (visuelle eller interaktive) oplæg, vekslende
  med opgaver og hands-on øvelser.
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Materielle forudsætninger for at deltage i faget
  Det er en forudsætning at du som studerende har:
  ● Egen computer
  ● Adgang til Adobe CC pakken
  ● Photoshop installeret på egen computer på engelsk.

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Målet er at udprøve den studerendes forståelse af teori, metode og redskaber, som er opnået gennem deltagelse i det obligatoriske fagelementer: Design og programmering af digitale brugergrænseflader 1 og Design og programmering af digitalt indhold 1.

  Ved denne prøve præsenterer den studerende ét eller flere produkteksempler, som er afleveret på 1. semester. Gennem studiet på 1. semester arbejder den studerende med at etablere en digital portefølje, med produkteksempler fra undervisningen. Porteføljen danner udgangspunkt for 1. semester prøven.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Mundtlig individuel prøve med udgangspunkt i ét eller flere produkteksempler, som er afleveret på 1. semester.

  Prøven består af tre elementer:
  1. Præsentation
  2. Eksamination
  3. Votering og meddelelse af karakterer.

  De nærmere oplysninger om prøvens varighed offentliggøres på læringsplatformen for Multimediedesigner.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
24
timers undervisning
17
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget T00: Intro uge (DA) modtager du 24 timers undervisning, hvilket svarer til 32 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 59% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, gruppearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af egne noter, læsning af pensum, gruppearbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.