Copenhagen School of Design and Technology

da

T01: Grundlæggende web (DA)

2019/2020
Engelsk titel
T01: Basic Web (DA)
Uddannelse
Multimediedesigner
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
1. semester
Fagets/modulets varighed
4 uger
Ects
6
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Forår
Studiested
Lygten 16, København NV
Fagkode
3273102
Fag- /modulansvarlig
Peter Ulf Jørgensen
Birgitte Heide
Jonas Sjöwall Haxø
Klaus Mandal Hansen
Mikkel Sinius Nielsen
Marie Dysgaard Christiansen
Louise Ea Holbek
 • Formål

  Formål
  Grundlæggende web giver en grundlæggende og intensiv indføring til de mest anvendte redskaber i en multimediedesigners værktøjskasse. Redskaberne vil udgøre fundamentet for resten af din uddannelse på MMD.

  Du vil blive introduceret til grundlæggende faglige begreber inden for design af digitale brugergrænseflader, digital indholdsproduktion, digital kommunikation, og responsivt webdesign. Du lærer at sætte websider op i html og css og får de første hands-on færdigheder i grundlæggende billedbehandling (Photoshop) og layout (inDesign).

  Viden

  Brugergrænsefladeudvikling:
  • viden om grundlæggende principper for komposition og layout i digital
  medieproduktion
  • viden om praksisnære designprocesser og dokumentationsformer i digital
  medieproduktion
  • viden om aktuelle digitale udvekslingsformater i digital medieproduktion
  • viden om grundlæggende metoder til modellering, strukturering og udvikling af
  digitale brugergrænseflader
  • viden om centralt anvendte udtryksformer og indhold i digitale medier

  Brugeroplevelser:
  • forståelse for i erhvervet anvendte metoder til brugertest af digitale
  produktioner

  Indholdsproduktion:
  • viden om digitale medier og digitale medieplatforme, der anvendes i erhvervet

  Forretning:
  • viden om multimediedesignerens placering i værdikæden i digital produktion

  Teknologi:
  •viden om erhvervets centralt anvendte teknologier til produktion af digitalt indhold
  • viden om centralt anvendte teknologier, herunder client-server relationer, og deres betydning for udvikling af brugergrænseflader.

  Færdigheder

  Brugergrænsefladeudvikling:
  • anvende grundlæggende teorier, metoder og værktøj til design og udvikling af brugergrænseflader
  • anvende grundlæggende metoder til modellering og strukturering i udviklingen af brugergrænseflader
  • anvende og vurdere grundlæggende teknologier og udviklingsmiljøer til udvikling af brugergrænseflader, herunder metoder og teknologier til versionsstyring.

  Kompetencer

  Alle:
  • under vejledning tilegne sig grundlæggende viden, færdigheder og
  kompetencer inden for design og udvikling af digitale brugergrænseflader.

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  Kombination af forskellige undervisningsformer
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  Vi forventer at du som studerende har generelle computerfærdigheder og forståelse
  for styresystem og filstruktur. (Kan installere et program, hente og gemme filer på
  din egen computer.)

  Materielle forudsætninger for at deltage i faget
  Det forventes at du har deltaget i intro-ugen og dermed:
  ● at du har adgang til din kea-mail og til 1. semester Fronterrummet.
  ● at du har oprettet et log-in til Lynda.com, freecodecamp.org og til colourbox.dk
  ● at du har købt og aktiveret et personligt domæne og et webhotel hvor du kan uploade de webproduktioner du skal lave i forbindelse med studiet.
  ● at du har har installeret en ftp client (eksempelvis filezilla)
  ● at du har installeret Adobe Photoshop og Adobe XD i engelsk version

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Målet er at udprøve den studerendes forståelse af teori, metode og redskaber, som er opnået gennem deltagelse i det obligatoriske fagelementer: Design og programmering af digitale brugergrænseflader 1 og Design og programmering af digitalt indhold 1.

  Ved denne prøve præsenterer den studerende ét eller flere produkteksempler, som er afleveret på 1. semester. Gennem studiet på 1. semester arbejder den studerende med at etablere en digital portefølje, med produkteksempler fra undervisningen. Porteføljen danner udgangspunkt for 1. semester prøven
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Mundtlig individuel prøve med udgangspunkt i ét eller flere produkteksempler, som er afleveret på 1. semester.

  Prøven består af tre elementer:
  1. Præsentation
  2. Eksamination
  3. Votering og meddelelse af karakterer.

  De nærmere oplysninger om prøvens varighed offentliggøres på læringsplatformen for Multimediedesigner.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Engelsk
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Prøven bedømmes af en eller flere eksaminatorer i henhold til 7-trins skalaen. Der gives en individuel karakter ud fra en helhedsvurdering af digital portefølje, præsentation og individuel eksamination. Præstationen bedømmes i forhold til opfyldelse af formål og læringsmål på Design og programmering af digitale brugergrænseflader 1 og Design og programmering af digitalt indhold 1.
 • Yderligere information
  Afleveringer og feedback
  01.01.01 - Moodboard (fronter: godkendt /ikke godkendt)
  01.01.02 - Stilart Pitch (feedback i plenum)
  01.01.03 - Content til stilartsite (fronter: godkendt /ikke godkendt)
  01.02.01 - Øvelse kæledyr -
  01.02.02 - Valideret visitkort (fronter: godkendt /ikke godkendt)
  01.02.03 - stilartsite_v1 -
  01.02.04 - Video om et HTML tag (feedback i plenum)
  01.02.06 - Studiestartsprøve (bestået/ikke bestået i wiseflow )
  01.02.05 - Stilartsite_v2 (fronter: Skriftlig feedback hvis man ikke
  har bestået studiestrtsprøven)
  01.03.01 - Styletile_fonte (fronter: godkendt /ikke godkendt)
  01.03.02 - Styletile_farver (fronter: godkendt /ikke godkendt)
  01.03.03 - Splashbillede_v1 (feedback i klassen)
  01.03.04 - Splashbillede_v2 (fronter: godkendt /ikke godkendt)
  01.03.05 - Styletile final (fronter: godkendt /ikke godkendt)
  01.04.a - Øvelse - 20 bokse (fronter: godkendt /ikke godkendt)
  01.04.01 Responsive_plan (feedback i klassen)
  01.04.02 Responsive site v1 -
  01.04.04 Responsive_site_v2 (fronter: godkendt /ikke godkendt)
  Feedback gives i Fronter senest 14 dage efter afleveringen

  Evaluering af temaet
  Tema 1 “grundlæggende webdesign” evalueres ved hjælp af online survey på fronter

  Andet:
  Der skal i slutningen af den 2. uge afleveres en studiestartprøve, som er en
  opsamling af de opgaver der er lavet indtil det tidspunkt.
60
timers undervisning
104
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget T01: Grundlæggende web (DA) modtager du 60 timers undervisning, hvilket svarer til 80 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 37% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, gruppearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af egne noter, læsning af pensum, gruppearbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.