T03: Grundlæggende animation

2018/2019
Engelsk titel
T03: Basic Animation
Uddannelse
Multimediedesigner
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
1. semester
Fagets/modulets varighed
5 uger
Ects
7,5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Forår
Studiested
Lygten 16, København NV
Fagkode
3273104
Fag- /modulansvarlig
Marie Dysgaard Christiansen
Jonas Sjöwall Haxø
Peter Ulf Jørgensen
Peter Lind
Mikkel Nielsen
Klaus Mandal Hansen
Karin Cristina Piera Compare Cloos
Birgitte Heide
75
timer undervisning
131
timer forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget T03: Grundlæggende animation modtager du 75 timers undervisning, hvilket svarer til 100 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 36% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, gruppearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af egne noter, læsning af pensum, gruppearbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.