Københavns Erhvervsakademi

en

T00: Intro uge (EN)

2018/2019
Engelsk titel
T00: Intro week (EN)
Uddannelse
Multimediedesigner
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
1. semester
Fagets/modulets varighed
1 uge
Ects
1,5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Engelsk
Opstart
Efterår
Forår
Studiested
Lygten 16, København NV
Fagkode
3273151
Fag- /modulansvarlig
Gullan Strøm Christensen
Kenny Marek Møller
 • Indhold og læringsmål

  In this theme you will be introduced to the KEA organisation such as: IT service desk, Study
  guidance, KEA library and KEA global. You will also be introduced to the multimedia designer
  course (goals, the 5 subject areas, overview of the 1st semester, the facilities). You will also
  meet some 2nd semester students that will tell about, how they experienced 1st semester.
  Some external professionals will have short talks about the nature of the industry and job
  functions you can expect as multimedia designer.
  You will be organised in groups and you are going to work on several small assignments:
  ● Sub assignment: Visualization of your personal passion in a moodboard.
  ● Fronter Quiz (Fronter is our Learning Management System, LMS)
  ● Buying of a web hosting and domain name
  ● Upload of a profile image to your web hosting and hand-in the link to it in Fronter.
  ● Creation of your profile in Photoshop (based on a template)
  ● Creation of a Linked-in profile and hand-in the link to it in Fronter.
  ● The group’s common passion and present it in a creative way.
  There will also be some exercises like:
  ● ”Choose a card”
  ● ”Sociometric exercises”
  You will be introduced to:
  ● Editing of image in Photoshop
  ● Buying of domain name and web hosting
  ● Upload of files to you web host
  You will also:
  ● Sign up to Lynda.com (free access through KEA). Go through a photoshop tutorial
  ● Introduction to Fronter (the LMS at KEA).
  ● Registration for the study card.

  Purpose
  The purpose of the Intro Week is to introduce to the multimedia design course and: Common
  misunderstandings of what multimedia design is.The 5 subject areas of the multimedia design
  course. What kind of jobs the education aims at. What type of companies a multimedia designer
  would work in. The purpose is also to let you try to produce some content and to work with
  some of the workflows of multimedia design development.

  Viden

  Knowledge of the multimedie designer’s role in the value chain in digital productions.

 • Undervisningsform
  Work process and teaching methods for the theme
  The intro week is characterised by many input by various presenters from their respective
  departments and organisations, representants from the multimedia field and former 1st
  semester students. Beside passive listening there are some practical exercises and
  assignments. You will work individually and also in teams to experience the typical working
  method at the multimedia course.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Engelsk
  Bedømmelsesform
  bestået/ikke bestået
  Bedømmer(e)
  Intern censur
19
timer undervisning
22
timer forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget T00: Intro uge (EN) modtager du 19 timers undervisning, hvilket svarer til 25 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 46% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, gruppearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af egne noter, læsning af pensum, gruppearbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.