Copenhagen School of Design and Technology

da

T09: Inkrementel (re)design (Digitalt Design og Indhold) (DA)

2018/2019
Engelsk titel
T09: Incremental (re)design (Digital Design and Content) (DA)
Uddannelse
Multimediedesigner
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
3 uger
Ects
7,5
Udd. element
Valgfag
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Forår
Studiested
Lygten 16, København NV
Fagkode
3273304
Fag- /modulansvarlig
Stefan Sten Grage
 • Indhold og læringsmål

  Formålet med dette tema er at de studerende kan arbejde med inkrementelt
  webdesign (løbende design af eksisterende webløsninger), samt at løfte deres evner
  inden for brugergrænsefladedesign- og udvikling. Dette gøres ved at få dem til at
  arbejde med “design systemer og pattern libraries” samt templating til CMS
  (WordPress).

  Læringsmål og fagligt indhold for temaet
  Brugergrænsefladeudvikling:
  Fagområdet indeholder design og udvikling af digitale løsninger med særlig vægt på
  produktion af brugergrænseflader. Der fokuseres på alle aspekter af
  udviklingsprocessen med udgangspunkt i udbredte udviklingsmetoder, herunder
  planlægning, design og produktion af digitale medieopgaver.
  Viden:
  - konventioner inden for webgenrer og stilarter
  - planlægning, eksekvering og effektmåling af sociale medier og content
  management (CMS)
  - data og dataformater samt persistering af data i relation til CMS-baserede
  løsninger
  Færdigheder:
  - anvende centrale teknologier til udveksling og præsentation af komplekse
  datasæt i digitale brugergrænseflader
  - anvende, udarbejde og dokumentere pattern libraries og design systemer
  - tilpasning af CMS baserede webløsninger herunder udvikling af templates
  Udmønter sig i:
  Konventioner for genren “portfolio-sites” samt stilarter afdækkes i forbindelse med
  analyse af eksisterende wordpress-baserede portfolio-sites. Et eksisterende website
  analyseres ved hjælp af design deliverables (content inventory og audit, content
  outlines, sitemap, wireframes etc., data analytics), og der udarbejdes forslag til
  forbedringer af løsningen. Der arbejdes med design systemer, frameworks, data og
  dataformater samt templating til CMS i forbindelse med inkrementelt redesign af
  løsningen.
  Brugeroplevelser:
  Fagområdet indeholder design og udvikling af digitale oplevelser med fokus på
  forståelse af brugeren, brugerens samspil med løsninger samt evaluering og test af
  løsninger, herunder anvendelse af data.
  Viden:
  - strukturering af information i et brugercentreret design
  Færdigheder:
  - anvende UX-baserede metoder til test, vedligeholdelse og udvikling af
  webbaserede kommunikationsløsninger
  Udmønter sig i:
  Et eksisterende website analyseres ved hjælp af design deliverables (content
  inventory og audit, content outlines, sitemap, wireframes etc., data analytics), og der
  udarbejdes forslag til forbedringer af løsningen.

 • Undervisningsform
  Læringsaktiviteter/Undervisningens
  tilrettelæggelse
  Teamet er bygget op omkring en case-opgave, som den studerende løbende
  arbejder med. Fire dage om ugen er der undervisning 4-5 lektioner. Der veksles
  mellem oplæg, øvelser, diskussioner, tutorials o.lign. De studerende deltager aktivt
  med præsentationer, feedback m.v.. Ud over den skemalagte undervisning, vil de
  studerende have hjemmearbejde i form af videotutorials, artikler/læsestof, øvelser
  samt løsning af temaets case-opgave.
  Afleveringer og feedback
  Projektet afsluttes med præsentation af den digitale løsning samt dokumentation for
  udviklingen af denne. Godkendt aflevering via wiseflow er en bunden forudsætning
  for at komme til eksamen.
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Materielle forudsætninger for at deltage i faget
  Det forudsættes at den studerende har domæne og webhotel til rådighed samt
  abonnement på Adobe CC.

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Opgavetype
  Eksamensprojektet skal udarbejdes i grupper af 2-4 studerende.

  Projektarbejdet skal være problemorienteret, dvs. at case-opgaven skal formuleres som et problem. Projektet skal være tværfagligt og dække fagområderne brugergrænsefladeudvikling, brugeroplevelser, indholdsproduktion, forretning samt teknologi. Det skal resultere i en fungerende digital prototype og en rapport, der dokumenterer udviklingsarbejdet og produktet.

  Vælg en af følgende fire hovedopgaver:
  1. Webfeature (website, video, SoMe)
  2. Indholdsmarkedsføring (micro-site, SoMe, evt. nyhedsbrev)
  3. E-handel (webshop, nyhedsbrev, evt. SoMe)
  4. Re-design (website, evt. SoMe, evt. nyhedsbrev)
  Udvælg og anvend teori, metoder og værktøjer fra valgfagets fire temaer.

  Case
  Casen skal baseres på kundens problem og er dermed udgangspunkt og det styrende for jeres arbejde.
  I vælger selv jeres case.
  Casen skal være virkelig – en eksisterende kunde skal have et autentisk behov.
  Casen kan være fiktiv – I behøver ikke nødvendigvis at have et samarbejde med kunden.

  Opgaven (teori, metode og værktøj fra valgfaget) er måden, I vælger at løse casen på.
  Projektet (case og opgave) skal godkendes af en vejleder.
  Se forslag til cases sidst i dokumentet.
  Formkrav
  Rapporten må have et omfang på maksimalt 18 normalsider for 2 gruppemedlemmer plus 3
  normalsider pr. gruppemedlem der ud over (15 sider for en, 18 for to, 21 for tre, 24 for fire).

  Forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag tæller ikke med i det maksimale sideantal.
  En normalside er 2.400 anslag inklusive mellemrum og fodnoter. Diagrammer og grafer tæller hver 500 anslag. Screenshots, illustrationer og fotos tæller ikke med.

  Forsiden skal indeholde:
  Projektets titel, navne på deltagere, semester/årstal.
  Fra forsiden linkes der til de digitale løsninger (fx site, SoMe og procesvideo).

  Procesvideoen er en video på max tre minutter, der dokumenterer en udvalgt del af
  designprocessen (fx en redigeret screencast af arbejdsprocessen i et digitalt værktøj).
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel- eller gruppeprøve, 1-4 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Varighed
  · Præsentation (5 min. pr studerende)
  · Eksamination (20 min. pr studerende)
  · Votering og meddelelse af karakterer (5 min. pr studerende)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Den studerende får en karakter for den samlede præstation, der dækker produkt,
  dokumentationsrapport, præsentation og eksamination.
  Frist for aflevering
  Eksamensprojektet afleveres som pdf i Wiseflow.
  Ved for sen aflevering, vil opgaveløsningen blive afvist, og man vil have brugt et
  eksamensforsøg.
62
timer undervisning
144
timer forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget T09: Inkrementel (re)design (Digitalt Design og Indhold) (DA) modtager du 62 timers undervisning, hvilket svarer til 82 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 30% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, gruppearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af egne noter, læsning af pensum, gruppearbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.