Copenhagen School of Design and Technology

da

Valgfag: Digital Design og Indhold (DA)

2021/2022
Engelsk titel
Elective: Digital Design og Indhold (DA)
Uddannelse
Multimediedesigner
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
30
Udd. element
Valgfag
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Efterår
Studiested
Lygten 16, København NV
Fagkode
3273311
Fag- /modulansvarlig
Karin Cristina Piera Compare Cloos
 • Formål og læringsmål

  Formålet med valgfaget er at kvalificere den studerende til at designe og programmere digitale løsninger og digital indhold på tværs af platforme. Med udgangspunkt i UX research og -design anvendes frameworks og CMS til design af digitale kommunikationsløsninger. Der anvendes journalistiske metoder til udvikling af indhold og der fokuseres på digital forretningsforståelse, data-dreven markedsføring og e-handel i forhold til den studerendes fremtidige deltagelse i professionelle arbejdssammenhænge.

  Viden

  Den studerende har viden om og forståelse for:
  • konventioner inden for webgenrer og stilarter
  • problemorienterede og brugercentrerede designprocesser til multimedieproduktion
  • planlægning, eksekvering og effektmåling af sociale medier og content management (CMS)
  • data og dataformater samt persistering af data i relation til CMS-baserede løsninger
  • strukturering af information i et brugercentreret design
  • branding, markedsføring, aktivering og vedligehold af indholdsuniverser
  • journalistiske metoder herunder research, interview og storytelling
  • udvikling, udarbejdelse, publicering og overvågning af indhold til sociale medier
  • juridiske og etiske guidelines i forbindelse med digitale kommunikations- og ehandelsløsninger
  • estimering af ressourcebehov i forbindelse med planlægning af en opgave
  • at holde sig opdateret inden for aktuelle digitale trends og teknologier

  Færdigheder

  Den studerende kan:
  • vurdere, vælge og anvende aktuelle biblioteker, frameworks og Content management
  systemer til design og udvikling af avancerede digitale brugergrænseflader
  • anvende centrale teknologier til udveksling og præsentation af komplekse datasæt i
  digitale brugergrænseflader
  • anvende, udarbejde og dokumentere pattern libraries og design systemer
  • tilpasning af CMS baserede webløsninger herunder udvikling af templates
  • anvende UX-baserede metoder til test, vedligeholdelse og udvikling af webbaserede
  kommunikationsløsninger
  • anvende centrale metoder og teorier til at skabe persuasive og engagerende
  brugeroplevelser
  • udvikle og planlægge indhold og indholdsformater til engagerende brugeroplevelser
  • producere indhold i form af tekst, grafik, animation, foto og video til digitale
  kommunikationsløsninger
  • anvende teorier, metoder og værktøjer til digital markedsføring
  • anvende digital forretningsforståelse og e-handel med henblik på at udarbejde data-dreven
  markedsføring
  • identificere og vurdere nye teorier og teknologi i relation til digital kommunikation
  • anvende og implementere nye teorier og teknologier i forbindelse med design og udvikling
  af digitale kommunikationsløsninger

  Kompetencer

  Den studerende kan:
  • selvstændigt og i teams planlægge og eksekvere indhold og brugergrænseflader med
  udgangspunkt i forretningsforståelse og brugerundersøgelser
  • identificere, tilegne sig og udvikle ny viden og færdigheder inden for et afgrænset
  emneområde, samt kommunikere disse til eksterne interessenter
  • planlægge styre og indgå i udviklingsorienterede og tværfaglige arbejdsprocesser,
  • Kan identificere og anvende relevante teorier og metoder, terminologi og værktøjer til
  implementering af komplekse digitale medieproduktioner

 • Undervisningsform
  Undervisningen gennemføres som en kombination af holdundervisning, forelæsninger, workshops, studiekredse, øvelser, større projektarbejder og ikke mindst vejledning. Tilrettelæggelsen af undervisningen tager udgangspunkt i relevant erhvervspraksis og anvendt teori.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  KEA stiller krav om, at flere afleveringer i løbet af 3. semester er bundne forudsætninger, som skal afleveres for, at den studerende kan deltage i 3. semesters eksamen. De nærmere krav til afleveringer samt hvilke afleveringer der er bundne forudsætninger, beskrives på læringsplatformen for Multimediedesigner ved semesterstart.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Målet er at udprøve den studerendes forståelse af teori, metode og værktøjer i valgfaget.
  Eksamensprojektet skal udarbejdes i grupper af 2-4 studerende.
  Projektarbejdet skal være tværfagligt og problemorienteret. Det skal resultere i en fungerende digital prototype og en rapport, der dokumenterer udviklingsarbejdet og produktet.
  Prøveform
  Mundtlig prøve
  Mundtlig individuel eksamen ud fra fælles oplæg eller gruppe prøve med udgangspunkt i et
  eksamensprojekt. Prøven afholdes ved slutningen 3. semester.

  Prøven består af
  • Præsentation
  • Eksamination
  • Votering og meddelelse af karakterer
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Prøven bedømmes af en eller flere eksaminatorer i henhold til 7-trins skalaen.
  Den studerende får en karakter for den samlede præstation, der dækker produkt, dokumentationsrapport, præsentation og eksamination. Præstationen bedømmes i forhold til hvordan mål og læringsmål for 3. semester, som beskrevet i studieordningen, er forstået og bliver præsenteret.
320
timers undervisning
502
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Valgfag: Digital Design og Indhold (DA) modtager du 320 timers undervisning, hvilket svarer til 426 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 39% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: projektarbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.