Copenhagen School of Design and Technology

da

Valgfag: Digital Design (DA)

2022/2023
Engelsk titel
Elective: Digital Design (DA)
Uddannelse
Multimediedesigner
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
30
Udd. element
Valgfag
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
3273311
Fag- /modulansvarlig
Karin Cristina Piera Compare Cloos
 • Formål og læringsmål

  Formålet med valgfaget er at kvalificere den studerende til at designe og programmere digitale løsninger. Med udgangspunkt i UX-research, lærer den studerende at idéudvikle og designe digitale prototyper ved hjælp af brancherelevante metoder og værktøjer. Der anvendes html, css, javascript og frontend frameworks til udvikling af funktionelle prototyper. Målet er at den studerende i fremtiden kan skabe karriere inden for UI- og UX-design samt frontend udvikling.

  Viden

  Den studerende har viden om og forståelse for:
  • metoder og tilgange til udvikling af forskellige typer digitale designopgaver
  • opbygningen af eksisterende digitale løsninger samt hvordan der kan udvikles videre på disse
  • relevante arbejdsmetoder, designprocesser og værktøjer til udvikling af digitale kommunikationsløsninger
  • det visuelle hierarkis funktion og anvendelse i digitale designløsninger
  • løsninger der interagerer med brugerne
  • metoder og værktøjer til strukturering af information i et brugercentreret design (informationsarkitektur)
  • brugerrejsen gennem en digital løsning med henblik på optimering
  • centrale metoder og teorier til design af overbevisende brugeroplevelser
  • metoder og værktøjer til copywriting i forbindelse med design af digitale brugergrænseflader
  • metoder og værktøjer til indholdsproduktion i digitale løsninger
  • relevante juridiske aspekter af digital design og udvikling
  • personlig, faglig opdatering inden for aktuelle digitale trends og teknologier

  Færdigheder

  Den studerende kan:
  • anvende brancherelevante værktøjer og metoder til udvikling af digitale prototyper
  • udvikle et visuelt koncept i en digital kontekst
  • anvende, udvikle og dokumentere designsystemer og pattern libraries
  • udvikle digitale brugergrænseflader ved hjælp af html, css, javascript samt relevante frontend frameworks og kodebiblioteker
  • udvikle webløsninger i henhold til branchens best practices og standarder
  • udvikle digitale løsninger med fokus på digital tilgængelighed
  • undersøge og identificere brugernes behov samt anvende indsigter til design af digitale brugergrænseflader
  • anvende brugercentrerede metoder til test og forbedring af digitale kommunikationsløsninger
  • producere og efterbehandle indhold i form af tekst, grafik, foto og video med henblik på løsningens samlede visuelle udtryksform
  • designe og publicere infografik og datavisualisering
  • planlægge og udføre designopgaver med relevante værktøjer og metoder, herunder estimere ressourcebehov i forbindelse med planlægning af en opgave
  • anvende forskellige teknologier til udvikling af digitale løsninger

  Kompetencer

  Den studerende kan:
  • selvstændigt og i teams planlægge og eksekvere indhold og brugergrænseflader med udgangspunkt i forretningsforståelse og brugerundersøgelser
  • identificere, tilegne sig og udvikle ny viden og færdigheder inden for et afgrænset emneområde, samt kommunikere disse til eksterne interessenter
  • planlægge styre og indgå i udviklingsorienterede og tværfaglige arbejdsprocesser,
  • Kan identificere og anvende relevante teorier og metoder, terminologi og værktøjer til implementering af komplekse digitale medieproduktioner

 • Undervisningsform
  Undervisningen gennemføres som en kombination af holdundervisning, forelæsninger, workshops, studiekredse, øvelser, større projektarbejder og ikke mindst vejledning. Tilrettelæggelsen af undervisningen tager udgangspunkt i relevant erhvervspraksis og anvendt teori.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  KEA stiller krav om, at flere afleveringer i løbet af 3. semester er bundne forudsætninger, som skal afleveres for, at den studerende kan deltage i 3. semesters eksamen. De nærmere krav til afleveringer samt hvilke afleveringer der er bundne forudsætninger, beskrives på læringsplatformen for Multimediedesigner ved semesterstart.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Målet er at udprøve den studerendes forståelse af teori, metode og værktøjer i valgfaget.
  Eksamensprojektet skal udarbejdes i grupper af 2-4 studerende.
  Projektarbejdet skal være tværfagligt og problemorienteret. Det skal resultere i en fungerende digital prototype og en rapport, der dokumenterer udviklingsarbejdet og produktet.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Mundtlig individuel eksamen ud fra fælles oplæg eller gruppe prøve med udgangspunkt i et eksamensprojekt. Prøven afholdes ved slutningen 3. semester.

  Prøven består af
  • Præsentation
  • Eksamination
  • Votering og meddelelse af karakterer
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Prøven bedømmes af en eller flere eksaminatorer i henhold til 7-trins skalaen.
  Den studerende får en karakter for den samlede præstation, der dækker produkt, dokumentationsrapport, præsentation og eksamination. Præstationen bedømmes i forhold til hvordan mål og læringsmål for 3. semester, som beskrevet i studieordningen, er forstået og bliver præsenteret.
342
timers undervisning
480
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Valgfag: Digital Design (DA) modtager du 342 timers undervisning, hvilket svarer til 455 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 42% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: projektarbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.