Copenhagen School of Design and Technology

da

Secure Academy (DA)

2020/2021
Specialeretning: Netværk
Engelsk titel
Secure Academy (DA)
Uddannelse
IT-teknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
2 uger
Ects
5
Udd. element
Valgfag
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Forår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 36, København N
Fagkode
3274301
Fag- /modulansvarlig
Mike Kandi
Malene Hasse
 • Formål
  Viden

  Dette kursus giver en forståelse af grundlæggende begreber og færdigheder, der er nødvendige for at konfigurere Check Point Security Gateway og Management Software Blades. I løbet af dette kursus vil du konfigurere en sikkerhedspolitik og lære om styring og overvågning af et sikkert netværk. Derudover vil du opgradere og konfigurere Check Point Security Gateway, til at implementere et Virtual Private Network (VPN) til både interne og eksterne fjernbrugere. Dette kursus er udviklet omkring disse nøgleelementer.

  Færdigheder

  Dette program giver uddannelsesværktøjer til de studerende til at udvikle færdigheder, der kan bruges i deres fremtidig job muligheder, og berettiger dem at komme ind i den professionelle karriere.

  Kompetencer

  Programmet berettiger studerende til certificering. (dem af studerende der består testen, får en rabat voucher til at tage CCSA certifikatet)

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  Klassevejledning
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Gennemførelse af samtlige labs
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Prøveform
  Skriftlig prøve
  multiple choice test
  Opgavetype
  Praktiske hands-on opgaver
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Varighed
  1 time
  Hjælpemidler der må medbringes
  Ingen hjælpemidler er tilladt
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
26
timers undervisning
111
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Secure Academy (DA) modtager du 26 timers undervisning, hvilket svarer til 35 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 19% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: workshop, peer-review.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: informationssøgning, læsning af egne noter.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.