Copenhagen School of Design and Technology

da

Linux

2023/2024
Engelsk titel
Linux
Uddannelse
IT-teknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
7 uger
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
3274302
Fag- /modulansvarlig
Michael Brandt
Malene Hasse
Charlie Demasi
 • Formål og læringsmål

  Faget introducerer den studerende til en del grundlæggende elementer i forbindelse med brug af Linux styresystemer, og har de følgende læringsmål.

  Viden

  Den studerende har basal viden om:
  - Flere forskellige Linux distributioner
  - Hyppigt anvendte kommandoer i terminalen
  - Håndtering af filer og mapper
  - Skrivebordsmiljøer
  - Programinstallation
  - Filtrering og pipelines
  - Bash scripts
  - Filsystemet
  - Linux i netværkssammenhæng
  - Systemadministration
  - Grundlæggende brug af databaser

  Færdigheder

  Den studerende kan:
  - Anvende Linux operativsystemer i både nogle klient- og serverfunktioner
  - Lave simple Bash scripts
  - Automatisere gentagne opgaver
  - Anvende grundlæggende databasefunktioner
  - Deltage i praksisnære udviklingsprocesser i grupper

  Kompetencer

  Den studerende kan:
  - Installere og anvende virtuelle maskiner med Linux operativsystemer til brug for undersøgelser, udvikling og tests
  - Anvende sædvanlige basale kommandoer i en terminal, herunder til brug for fil- og mappehåndtering samt navigation i operativsystemet
  - Dokumentere og formidle opgaver og løsninger i forbindelse med anvendelse af Linux
  - Tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer inden for fagområdet

 • Undervisningsform
  Undervisningen tilrettelægges varieret bl.a. gennem klasseundervisning, øvelser og gruppearbejde, altid med et anvendelsesorienteret udgangspunkt. Som forberedelse til undervisningen vil der bl.a. være læsning af pensum og øvelser.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Prøveform
  Skriftlig prøve
  Multiple choice-test
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  90 minutter
  Hjælpemidler der må medbringes
  Hjælpemidler i form af bøger, egne noter og online materiale er tilladt
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
37
timers undervisning
100
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Linux modtager du 37 timers undervisning, hvilket svarer til 49 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 27% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning, øvelser, gruppearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum, læsning af egne noter, øvelser.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.