Copenhagen School of Design and Technology

da

Internet of Things (DA)

2020/2021
Engelsk titel
Internet of Things (DA)
Uddannelse
IT-teknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
25
Udd. element
Valgfag
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Efterår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 36, København N
Fagkode
3274303
Fag- /modulansvarlig
Malene Hasse
Lone Marianne Østerlund
Hameed Akhtar Bakhsh
 • Formål

  Dette er en fagretning.
  Fagelementet skal medvirke til, at den studerende opnår viden om og færdigheder i IoT-teknologier, IoT-platforme, standarder og protokoller ved IoT løsninger samt anvendelsesområdet af IoT og principper for sikkerhed.

  Viden

  Den studerende har viden om og forståelse for:
  • Internet of Things systemarkitektur
  • Internet of Things og sikkerhed
  • Metodiske opbygning i et teknologisk projektarbejde

  Færdigheder

  Den studerende kan:
  • Anvende og arbejde metodisk med udvikling af IoT-projekter
  • Designe og implementere et IoT system
  • Dokumentere og formidle løsninger

  Kompetencer

  Den studerende kan:
  • Sammen med andre deltage i projekter med udvikling, design og test af Internet of Things løsninger
  • Håndtere nye komponenter i samspil med eksisterende løsninger med henblik på at optimere løsningen
  • Håndtere behovsafdækning, analyse, løsningsforslag, design og implementering af sikre og bæredygtige IoT løsninger
  • Tilegne sig ny viden indenfor fagområdet

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  Fagretningen er bygget op omkring 2 fagmoduler og et afsluttende eksamensprojekt.
  I løbet af semestret vil der forgå samarbejde med en virksomhed eller en anden uddannelsesinstitution.
  Det er en forudsætning at fagmodul 1 og 2 er afsluttet, for at kunne udarbejde fagretningens eksamens projekt.

  Fagmodul 1 Raspberry Pi og Linux
  Du opnår viden om og færdigheder i at anvende Raspberry Pi, som er langt hurtigere end Arduino. Raspberry Pi kan f.eks. opsamle video og billeder fra et overvågningskamera. Man kan f.eks. autodetektere bevægelse i overvågningskameraet, og sende en besked, når der sker uventet bevægelse i ens hjem når man er ude.
  Med Raspberry Pi skal der samles data ind og via Raspberry Pi wifi moduet skal data sendes til en Cloud- løsning baseret på en simpel SQL-database.
  Raspberry Pi kan benytte styresystemet Linux. Derfor indgår undervisning i Linux som en del af dette fagmodul
  Der undervises i:
  • Raspberry Pi
  • Relations-database SQL /MySQL
  • Introduktion til Python
  • Introduktion til Linux

  Fagmodul 2 Trådløse IoT teknologier, IoT cloud platforme og sikkerhed
  Du opnår viden om og færdigheder i at arbejde med MQTT- protokollen og hvordan den anvendes i IoT enheder, der lægger data sikkert op på en kommerciel platform (Google, AWS eller Azure)
  • Trådløse IoT teknologi
  • IoT Netværksrelaterede protokoller
  • IoT platforme
  • IoT Sikkerhed

  Eksamens projekt med vejledning
  Ud fra den viden og de færdigheder, der opnået i de første fagmoduler udarbejdes et eksamensprojekt.
  Fagelementer der skal indgå i projektet
  • IoT-sikkerhed
  • Viden og de færdigheder der opnået igennem semesteret
  • Tilegnelse og anvendelse af ny viden
  • Metodiske opbygning i et IoT projektarbejde
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Følgende forudsætninger gælder for at gå til prøven: Den skriftlige opgave, som udgør såvel bedømmelses- som prøvegrundlag, skal opfylde formkravene og være afleveret rettidigt, jf. eksamensplanen.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  De studerende skal udarbejde et IoT-projekt i grupper og aflevere en fælles grupperapport herom. Rapport omfang vil fremgå af Fagbeskrivelsen.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  De studerende skal udarbejde et IoT-projekt i grupper og aflevere en fælles grupperapport herom. Rapport omfang vil fremgå af Fagbeskrivelsen.

  Gruppen fremlægger deres projekt varighed ca. 15 minutter.
  Herefter individuel eksamination i projekt og fagretningens læringsmål i 15 minutter per studerende
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel- eller gruppeprøve, 1-4 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Bedømmelseskriterierne for prøven er identisk med læringsmålene for faget. Fagene er beskrevet ovenfor i studieordningen.
  Der gives én samlet karakter ud fra en helhedsvurdering af den skriftlige og den mundtlige del af prøven efter 7-trins-skalaen.Der er ekstern censur.
  Frist for aflevering
  Prøven placeres ved udgangen af 3. semester. Nærmere oplysning om tid og sted samt om aflevering af det skriftlige gruppeprojekt findes på Fronter.
191
timers undervisning
494
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Internet of Things (DA) modtager du 191 timers undervisning, hvilket svarer til 254 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 28% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: projektarbejde, virksomhedssamarbejde, klasseundervisning, øvelser.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: projektarbejde, læsning af pensum, læsning af egne noter.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.