Copenhagen School of Design and Technology

da

Valgfag 1 - IT-sikkerhed

2023/2024
Engelsk titel
Elective 1 - IT-Security
Uddannelse
IT-teknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
7 uger
Ects
5
Udd. element
Valgfag
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
3274321
Fag- /modulansvarlig
Dan Madsen
Malene Hasse
Tahseen Uddin
 • Formål og læringsmål

  Valgfaget IT-sikkerhed består af to faglige områder.
  Palo Alto
  I Palo Alto bliver de studerende introduceret til tidsrelevante IT-sikkerhedsprincipper, værktøjer, termer og generelle trusler. Den studerende vil få mulighed for at afprøve værktøjer for beskyttelse af firmanetværk og missionskritisk infrastruktur ved hjælp af Palo Alto Firewall samt teste sikkerhed med kendte hackerværktøjer.

  Aruba
  I Aruba bliver de studerende introduceret til tidsrelevante IT-sikkerhedsprincipper, værktøjer, termer og generelle trusler. Den studerende vil få mulighed for at afprøve værktøjer for beskyttelse af firmanetværk og missionskritisk infrastruktur ved hjælp af Aruba.

  Viden

  Den studerende har viden om og forståelse for:
  - Moderne IT-teknologier til sikring af data og netværk
  - IT-sikkerhedsterminologi
  - Trusselsvektorer
  - Trusselsaktørprofiler, motivationer og Cyber-Attack Lifecycle
  - Databeskyttelse og standarder

  Færdigheder

  Den studerende kan:
  - Under vejledning anvende basale sikkerhedsrelaterede værktøjer
  - Opsætte Firewall samt selvstændigt udføre test af forbindelse
  - Under vejledning afprøve hackerværktøjer
  - Under vejledning afprøve filtrering af trafik til webservice
  - Navigere på User Interface, opsætte netværksinterfaces, policies og zoner

  Kompetencer

  Den studerende:
  - Har kendskab til best practises ift. disponering mod web
  - Kan demonstrere viden om IT-sikkerheds termer og trusler
  - Kan diskutere cyberangreb og deres forretningsmæssige konsekvenser
  - Har kendskab til netværksdesign og perimeter sikkerhed
  - Kan identificere ‘Trust boundaries’ i netværksdesign for større virksomheder

 • Undervisningsform
  Undervisningen tilrettelægges varieret bl.a. gennem holdundervisning og individuelt arbejde, altid med et anvendelsesorienteret udgangspunkt.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Prøveform
  Skriftlig prøve
  Multiple choice-test
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  90 minutter
  Hjælpemidler der må medbringes
  Hjælpemidler i form af bøger og egne noter.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
45
timers undervisning
92
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Valgfag 1 - IT-sikkerhed modtager du 45 timers undervisning, hvilket svarer til 60 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 33% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning, øvelser, gruppearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum, læsning af egne noter, øvelser, video.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.