Copenhagen School of Design and Technology

da

Valgfag 2 - Cloud sikkerhed

2023/2024
Engelsk titel
Elective 2 - Cloud security
Uddannelse
IT-teknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
7 uger
Ects
5
Udd. element
Valgfag
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
3274322
Fag- /modulansvarlig
Tahseen Uddin
Malene Hasse
 • Formål og læringsmål

  Faget bygger videre på det, de studerende har lært i faget Server 2, men nu er fokus på sikkerhed i skyen. Studerende skal oprette en Microsoft Azure Cloud konto “Pay As You Go” samt en Developer konto med sample users for at få en bedre forståelse af Cloud Sikkerhed.

  Viden

  Den studerende har viden og forståelse for:
  - Cloud sikkerhed
  - On-premises miljøer samt hybrid og privat
  - Mest sandsynlige trusler mod disse miljøer
  - Hvordan man beskytter miljøer

  Færdigheder

  Den studerende kan:
  - Anvende løsninger som IaaS, PaaS og SaaS løsninger
  - Udarbejde sikkerhed på disse løsninger igennem alle lagene i OSI-modellen / 5 layer IP Stack
  - Anvende de mest udbredte applikations- og netværksprotokoller
  - Opsætte sikkerheden i en IT-infrastruktur
  - Overvåge et miljø med de nye Cloud-native SIEM (Security Information and Event Management) løsninger
  - Udarbejde et fuldt script i Azure CLI/PowerShell

  Kompetencer

  Den studerende kan:
  - I samarbejde med andre bidrage til valget af platform, opsætning og konfigurationer
  - Udarbejde forslag til fremtidig cloud infrastruktur/sikkerhed i en virksomhed

 • Undervisningsform
  Undervisningen tilrettelægges varieret bl.a. gennem holdundervisning og individuelt arbejde, altid med et anvendelsesorienteret udgangspunkt.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Prøveform
  Skriftlig prøve
  Multiple choice-test
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  90 minutter
  Hjælpemidler der må medbringes
  Hjælpemidler i form af bøger og egne noter.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
37
timers undervisning
100
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Valgfag 2 - Cloud sikkerhed modtager du 37 timers undervisning, hvilket svarer til 49 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 27% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning, digitale øvelser, gruppearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum, læsning af egne noter, øvelser.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.