Copenhagen School of Design and Technology

da

Valgfag 3 - Python

2023/2024
Engelsk titel
Elective 3 - Python
Uddannelse
IT-teknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
7 uger
Ects
5
Udd. element
Valgfag
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
3274323
Fag- /modulansvarlig
Kevin Lindemark Holm
Malene Hasse
 • Formål og læringsmål

  Faget vil bygge videre på de studerendes forståelse af programmeringssproget Python.
  Der vil blive fokuseret på at udvikle, teste og optimere Python programmeringskode, og de vil lære at benytte egne udviklede moduler og biblioteker. I faget vil de studerende lære at udvikle Python-applikationer til internetkommunikation og til behandling af filer og databaser.

  Viden

  Den studerende har viden om og forståelse for:
  - Kriterier for programkvalitet
  - Python moduler og biblioteker
  - Pythons rolle i industrien
  - Python som programmeringssprog og anvendelse

  Færdigheder

  Den studerende kan:
  - Specificere og konstruere algoritmer
  - Udvikle, teste og optimere scripts
  - Udvikle scripts, der benytter internetkommunikation
  - Udvikle scripts, der behandler filer
  - Udvikle scripts, der interagerer med simple databaser
  - Udvikle scripts til automatiseringsløsninger
  - Udvikle scripts, der benytter egne moduler og Pythons standard library
  - Udvikle Python-applikationer
  - Følge Best Practices i udvikling af scripts samt finde sårbarheder i disse

  Kompetencer

  Den studerende kan:
  - Anvende viden og færdigheder til at udføre kvalificeret Python-udvikling
  - Tilegne sig nye færdigheder inden for programmeringssprog

 • Undervisningsform
  Undervisningen tilrettelægges varieret bl.a. gennem holdundervisning og individuelt arbejde, altid med et anvendelsesorienteret udgangspunkt.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Prøveform
  Skriftlig prøve
  Multiple choice-test
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  90 minutter
  Hjælpemidler der må medbringes
  Hjælpemidler i form af bøger og egne noter.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
37
timers undervisning
100
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Valgfag 3 - Python modtager du 37 timers undervisning, hvilket svarer til 49 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 27% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning, øvelser, gruppearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum, læsning af egne noter, øvelser.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.