Copenhagen School of Design and Technology

da

Studieretningen inden for Marketing>Marketing & Communication Design (DA)

2019/2020
Specialeretning: Marketing & Communication
Engelsk titel
Specialisation: Marketing (DA)
Uddannelse
Designteknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
2. semester
Fagets/modulets varighed
2 semestre
Ects
45
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
3276245
Fag- /modulansvarlig
Annette Havkær
 • Formål

  Formålet er overordnet at kvalificere den uddannede til selvstændigt at kunne varetage arbejde med at planlægge, organisere og gennemføre opgaver inden for studieretningen Marketing & Communication Design. Studieretningen er tilrettelagt inden for kerneområderne management, konceptudvikling og kommunikation.
  De 45 ECTS-point fordeler sig på følgende kerneområder:
  Management: 10 ECTS på 1.studieår.

  Konceptudvikling: 10 ECTS på 1.studieår og 10 ECTS 2.studieår

  Kommunikation: 10 ECTS på 1.studieår og 5 ECTS 2.studieår

  Viden

  Management:
  Efter 1.studieår:
  Den uddannede har viden om
  - Viden om marketingdiscipliner og værktøjer.
  - Viden om organisation og ledelse.
  - Viden om markedet.
  - Viden om kommunikation.

  Konceptudvikling:
  Efter 1.studieår:
  Den uddannede har viden om
  - centrale emner inden for marketing-værktøjer.
  - centrale emner inden for markedet.
  - centrale emner inden for trend, mode og livsstil.
  - centrale emner inden for kommunikation

  Efter 2.studieår:
  Den uddannede har viden om
  - Viden om internationale markeds-perspektiver.
  - Og kan forstå kommunikation I praksis

  Kommunikation:
  Efter 1.studieår:
  Den uddannede har viden om
  - Viden om marketing-værktøjer.
  - Viden om organisation og ledelse.
  - Viden om trend, mode og livsstil.

  Efter 2.studieår:
  Den uddannede har viden om
  - Viden om kommunikation og kommunikations-værktøjer.

  Færdigheder

  Management:
  Efter 1.studieår:
  Den uddannede kan
  - Vurdere og anvende relevant teori indenfor området.
  - Indsamle og bearbejde relevante markedsdata.
  - Vurdere et produkt eller koncepts markeds-potentiale.

  Konceptudvikling:
  Efter 1.studieår:
  Den uddannede kan
  - Vurdere og anvende relevant teori indenfor området.
  - Indsamle, bearbejde relevante markedsdata
  - Vurdere virksomhedens værdigrundlag i forhold til kundens behov
  - Vurdere et produkt eller koncepts markedspotentiale.

  Efter 2.studieår:
  Den uddannede kan
  - Indsamle, bearbejde og vurdere relevante markedsdata
  - Arbejde markedsorienteret ud fra virksomhedens værdigrundlag og i forhold til kundens behov
  - Vurdere et produkt eller koncepts markedspotentiale.
  - Formidle markedsførings-processer nationalt og internationalt.


  Kommunikation:
  Efter 1.studieår:
  Den uddannede kan
  - Vurdere og anvende relevant teori indenfor området
  - Vurdere virksomhedens værdigrundlag i forhold til kundens behov

  Efter 2.studieår:
  Den uddannede kan
  - forstå og anvende relevant teori indenfor området
  - Arbejde markedsorienteret ud fra virksomhedens værdigrundlag og i forhold til kundens behov
  - Formidler markedsføringsprocesser, nationalt og internationalt.

  Kompetencer

  Management:
  Efter 1.studieår:
  Den uddannede kan
  - Optimering af virksomhedens udbud i forhold til efterspørgslen.
  - Håndtere markeds-introduktion af nye produkter og koncepter.
  - Projektledelse og projekt-koordinering.
  - Planlægge og implementere en markedsføringsplan i praksis, nationalt og internationalt.

  Konceptudvikling:
  Efter 1.studieår:
  Den uddannede kan
  - Deltage i optimering af virksomhedens udbud i forhold til markedets efterspørgsel
  - Deltage i produktudviklings-processen fra idé til lancering
  - Håndtere projektledelse og –koordinering

  Efter 2.studieår:
  Den uddannede kan
  - bidrage til optimering af virksomhedens udbud i forhold til markedets efterspørgsel
  - bidrage til i produktudviklings-processen fra idé til lancering

  Kommunikation:
  Efter 1.studieår:
  Den uddannede kan
  - Deltage i optimering af virksomhedens udbud i forhold til markedets efterspørgsel
  - Deltage i produktudviklings-processen fra idé til lancering
  - Håndtere markeds-introduktion af nye produkter og koncepter.
  - Håndtere projektledelse og –koordinering

  Efter 2.studieår:
  Den uddannede kan
  - Arbejde med optimering af virksomhedens udbud i forhold til markedets efterspørgsel
  - Håndtere produktudviklings-processen fra idé til lancering
  - Planlægge og implementere en markedsføringsplan i praksis, nationalt og internationalt.

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  Der vil blive anvendt et normalt bredt udsnit af undervisnings ‐ og arbejdsformer, fx:
  - Traditionel klasseundervisning
  - Gruppearbejde
  - Individuelt arbejde
  - Case
  - Ekskursioner
  - Tværfaglig projektorganiseret undervisning
  - Problembaseret læring
  - Videndeling
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  På 2. semester er der 4. modulopgaver - en for hvert modul i semestret - som skal afleveres. Aflevering af opgaverne er en forudsætning for at kunne gå til 2. semester synopsisprøven.

  På 3. semester er der Innovationsuge på KEA. Der er deltagelsespligt i denne uge. Det er en forudsætning for at gå til prøve på 3. semester, at man har deltaget i Innovationsugen. Dog er 3. semester Designteknologstuderende fritaget såfremt innovationsugen ligger i 3. semesters praktikperiode.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Studieretningen prøves i 2.semester i form af en synopsisprøve og i 3. semester i form af en portfolioprøve.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Prøveform på 2. semester synopsisprøven:
  Først i synopsis-projektperioden udleveres 2-3 specialespecifikke problemorienterede emner.
  Den studerende vælger èt af de 3 emner. Det valgte emne undersøges og analyseres ved at anvende 2. semesters metoder og teori og her igennem udarbejde en synopsis og en mundtlig præsentation, hvor produktløsninger præsenteres.

  Prøveform på 3.semester portfolioprøve:
  Prøven gennemføres som en portfolioprøve, hvor nedenstående skal indgå i den uploadede portfolio:
  - Præsentation af samtlige af 3. semesters modulopgaver
  - En selvstændig refleksion over faglig udvikling under specialeretningen på maksimum 7.200 anslag inkl. mellemrum,
  - Den studerendes CV
  Den studerende udvælger en af specialedelens modulopgaver, som har hovedfokus ved den mundtlige fremlæggelse.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern og ekstern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Synopsisprøven på 2.semester bedømmes eksternt, mens portfolioprøven bedømmes internt
308
timers undervisning
925
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Studieretningen inden for Marketing>Marketing & Communication Design (DA) modtager du 308 timers undervisning, hvilket svarer til 410 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 25% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning, gruppearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum, gruppearbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.