Copenhagen School of Design and Technology

da

Creative Pattern Cutting - Analog/Digital (DA)

2023/2024
Specialeretning: Sustainable Fashion Tech (Design)
Engelsk titel
Creative Pattern Cutting - Analog/Digital (DA)
Uddannelse
Designteknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
3 uger
Ects
5
Udd. element
Valgfag
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
3276306
Fag- /modulansvarlig
Charlotte Winther
 • Formål og læringsmål

  Modulet “Creative Pattern Cutting - Analog/Digital” har til formål at kombinere kreative, æstetiske og tekniske design færdigheder. Under modulet vil der blive arbejdet med 3D-skitsering, både analogt og digitalt.
  Der vil være fokus på den studerendes individuelle eksperimenterende arbejde med form og materiale baseret på forskellige teknikker.
  Modulet er bygget op i to faser, hvor den første fase er baseret på analog formgivning, og den anden er baseret på digital formgivning.

  Undervisningen vil have vægt på den studerendes individuelle undersøgelser og ideer og introducerer forskellige konstruktions metoder og eksperimenter, både analogt og digitalt.
  Der vil blive lagt vægt på en undersøgende og afprøvende tilgang til emnet, og undervisningen gennemføres primært ved praksisnært arbejde på værkstedet og i 3D visualiseringsprogrammet CLO3D med løbende vejledning og feedback.

  Der vil være materialeudgifter til eksperimenter og evt. opsyning af fysisk prototype.

  Viden

  Den studerende
  - Skal have udviklingsbaseret viden om brancherelateret materialeinnovation.
  - Skal have udviklingsbaseret viden om brancherelateret innovation og anvendelse af teknologi til fremstilling og udvikling af designprodukter.
  - Skal forstå og forholde sig til kommunikative virkemidler i praksis.

  Færdigheder

  Den studerende
  - Skal kunne idéudvikle vha. designmetoder til specifikke problemstillinger.
  - Skal kunne anvende innovative metoder i relation til æstetiske vurderinger i designprocessen i forhold til en given bruger.
  - Skal have færdigheder i research af nye og innovative brancherelaterede teknologier, der påvirker en bæredygtige udvikling.
  - Skal kunne selektere og vurdere materialeanvendelse til designprodukter i forhold form og funktion.
  - Skal have færdigheder i at vurdere og kommunikere specifik produktinformation i praksis.

  Kompetencer

  Den studerende
  - Skal kunne selektere og anvende bæredygtige designmetoder til idéudvikling, design og produktudvikling til specifikke problemstillinger.
  - Skal kunne tilegne sig ny viden samt anvende analoge og digitale metoder til formgivning af designprodukter både i 2D og 3D.
  - Skal i en struktureret sammenhæng kunne tilegne sig ny materialeviden samt analysere og udvælge materialer til bæredygtige designprodukter og/eller designkoncepter.
  - Skal have kompetencer til argumentation, formidling og præsentation af bæredygtige designløsninger/produkter til interne og eksterne samarbejdspartnere og brugere.

 • Undervisningsform
  Der vil blive lagt vægt på en undersøgende og afprøvende tilgang til emnet, og undervisningen gennemføres primært ved praksisnært arbejde på værkstedet med løbende vejledning og feedback.
  Under modulet vil den studerende styrke sine eksisterende og tilegne sig nye færdigheder inden for mønsterkonstruktion og syning gennem praktiske praktisk arbejde med egne ideer.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Prøven vil foregå I slutningen af modulet og vil bestå af en mundtlig præsentation.
  Prøveform
  Mundtlig prøve
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
50
timers undervisning
87
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Creative Pattern Cutting - Analog/Digital (DA) modtager du 50 timers undervisning, hvilket svarer til 66 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 36% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: øvelser i labs/værksteder.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: øvelser.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.