Copenhagen School of Design and Technology

da

Print (DA)

2023/2024
Specialeretning: Sustainable Fashion Tech (Design)
Engelsk titel
Print (DA)
Uddannelse
Designteknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
4. semester
Fagets/modulets varighed
3 uger
Ects
5
Udd. element
Valgfag
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
3276307
Fag- /modulansvarlig
Charlotte Winther
 • Formål og læringsmål

  PRINT har til formål at give den studerende værktøjer og færdigheder indenfor krydsfeltet mellem analog og digital produktudvikling. Der arbejdes med produktudvikling med det bedste fra begge verdener i en kreative proces, hvor det udelukkende er den studerende der sætter grænserne for idéudvikling, kreative processer og designudtryk der resultere i en printkollektion og en eller flere analog og/eller digitale prototyper udført i CLO.

  Ved idéudvikling anvendes der analog og digitale skitseringsmetoder samt eksperimentering med materialer og forskellige printteknikker til screen print på Maker LAB. Der vil blive introduceret til overførelse af print (digitalt og analog) til screen print og den studerende skal printe egen AOP-metervare på KEA’s digitale inkjet tekstil printer.

  Til digitalisering af print gives der introduktion til KEA’s Vizoo scanner der kan scanne tekstiler (med den studerendes eget print) til videre bearbejdning digitalt i CLO. CLO bruges også til størrelseseksperimenter og undersøgelser af printidéer.

  Viden

  -Skal have udviklingsbaseret viden om brancherelateret innovation og anvendelse af teknologi til fremstilling og udvikling af designprodukter.

  Færdigheder

  -Skal kunne analysere og vurdere anvendelse af relevant materiale og teknologi i forhold til fremstilling af designprodukter.
  -Skal kunne anvende relevante værktøjer i udarbejdelse af prototyper og designløsninger.
  -Skal kunne selektere og vurdere materialeanvendelse til designprodukter i forhold til form og funktion.
  -Skal kunne indgå i udviklingsprocesser af designprodukter og/eller designkoncepter i praksis med fokus på inddragelse af tekniske løsninger.

  Kompetencer

  Kompetencer
  -Skal i en struktureret sammenhæng kunne tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til branchen.
  -Skal i en struktureret sammenhæng kunne anvende og kombinere designprocessens centrale bæredygtige teorier og metoder og anvende designteknologi med henblik på at kunne udarbejde bæredygtige produktløsninger på praksisnære problemstillinger i forhold til bruger og samfund. (
  -Skal kunne selektere og anvende bæredygtige designmetoder til idéudvikling, design og produktudvikling til specifikke problemstillinger.

  -Skal kunne håndtere fremstillingsprocesser til udvikling af prototyper og designløsninger.
  -Skal kunne tilegne sig teknologisk viden, færdigheder og kompetencer i relation til branchen.
  -Skal kunne tilegne sig ny viden samt anvende analog og digitale metoder til formgivning af lettere designprodukter både i 2D og 3D.


  -Skal kunne kommunikere designløsninger professionelt til samarbejdspartnere og brugere.
  -Skal kunne formidle designprodukter vha. produktionsdokumentation til interne og eksterne samarbejdspartnere vha. brancherelevante digitale platforme.

 • Undervisningsform
  Den studerende tilretter og graduerer på det færdige produkt. Der anvendes forskellige it-værktøjer i processen.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Eksamen afholdes ved afslutningen af dette modul (10 ECTS) med en skriftlig og mundtlig prøve
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
50
timers undervisning
87
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Print (DA) modtager du 50 timers undervisning, hvilket svarer til 66 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 36% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: øvelser i labs/værksteder.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: øvelser.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.