Copenhagen School of Design and Technology

da

Strik & Teknik (DA)

2022/2023
Specialeretning: Sustainable Fashion Tech (Design)
Engelsk titel
Strik & Teknik (DA)
Uddannelse
Designteknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
3 uger
Ects
5
Udd. element
Valgfag
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
3276309
Fag- /modulansvarlig
Charlotte Winther
 • Formål og læringsmål
  Viden

  - Skal have udviklingsbaseret viden om brancherelateret innovation og anvendelse af teknologi til fremstilling og udvikling af designprodukter.

  Færdigheder

  - Skal kunne anvende innovative metoder i relation til æstetiske vurderinger i designprocessen i forhold til en given bruger.
  - Skal kunne indgå i udviklingsprocesser af designprodukter og/eller designkoncepter i praksis med fokus på inddragelse af tekniske løsninger.
  - Skal have færdigheder i at vurdere og kommunikere specifik produktinformation i praksis.

  Kompetencer

  - Skal kunne formidle designprodukter vha. produktionsdokumentation til interne og eksterne samarbejdspartnere vha. brancherelevante digitale platforme.
  - Skal i en struktureret sammenhæng kunne tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til branchen.
  - Skal i en struktureret sammenhæng kunne tilegne sig ny materialeviden samt analysere og udvælge materialer til bæredygtige designprodukter og/eller designkoncepter.
  - Skal kunne tilegne sig ny viden samt anvende analog og digitale metoder til formgivning af lettere designprodukter både i 2D og 3D.
  - Skal kunne selektere og anvende bæredygtige designmetoder til idéudvikling, design og produktudvikling til specifikke problemstillinger.

 • Undervisningsform
  I undervisningen arbejdes der med både hånd- og maskinstrik
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Erfaring med strikketeknikker og udvikling af strikkevarer
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
50
timers undervisning
87
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Strik & Teknik (DA) modtager du 50 timers undervisning, hvilket svarer til 66 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 36% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: øvelser i labs/værksteder.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: øvelser.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.