Copenhagen School of Design and Technology

da

CIRCULAR DESIGN

2022/2023
Specialeretning: Sustainable Fashion Tech (Design)
Engelsk titel
CIRCULAR DESIGN
Uddannelse
Designteknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
3 uger
Ects
10
Udd. element
Valgfag
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
3276310
Fag- /modulansvarlig
Charlotte Winther
 • Formål og læringsmål

  På SFT 10 ECTS specialemodulet er det muligt at vælge mellem to retninger (toninger) af modulet: TECH Design eller CIRCULAR Design. Læringsmålene er de samme.

  Modulets struktur er bygget op omkring design metoden Design Thinking.
  I opstarten af modulet er der fokus på field research og sociologisk metode som værktøjer til at definere brugerens behov. Længere inde i forløbet vil en trend research og analyse ligge til grund, når der skal arbejdes med bæredygtigt beklædningsdesign af lettere overtøj enten herre-, dame- eller børnetøj.

  Der arbejdes i praksis med bæredygtigt design, hvor funktionalitet og fit er i fokus. Der lægges stor vægt på den kreative design proces og praksis, samt at den studerende udforsker funktionalitet og fit i formgivningsprocessen.

  Der arbejdes med idéudvikling og formgivning med inspiration fra tankegangen bag funktionalismen og Bauhaus-skolen

  Viden

  Skal have udviklingsbaseret viden om
  branche relateret innovation i forhold
  til bæredygtighed.
  Skal have udviklingsbaseret viden
  om brancherelateret innovation og
  anvendelse af teknologi til fremstilling
  og udvikling af designprodukter.

  Færdigheder

  Skal kunne anvende innovative metoder
  i relation til æstetiske vurderinger
  i designprocessen i forhold til en
  given bruger.
  Skal kunne anvende sociologiske
  undersøgelsesmetoder og trendanalyse
  i forhold til bruger og samfund.
  Skal have færdigheder i research af
  nye og innovative brancherelaterede
  teknologier, der påvirker en bæredygtige
  udvikling.
  Skal kunne selektere og vurderer
  materiale-anvendelse til design-produkter
  i forhold form og funktion.

  Kompetencer

  Skal i en struktureret sammenhæng
  anvende og kombinere designprocessens
  centrale bæredygtige
  teorier og metoder samt anvende
  designteknologi med henblik på
  at kunne udarbejde bæredygtige
  produktløsninger på praksisnære
  problemstillinger i forhold til bruger
  og samfund.
  Skal kunne tilegne sig ny viden samt
  anvende analog og digitale metoder
  til formgivning af lettere designprodukter
  både i 2D og 3D.
  Skal i en struktureret sammenhæng
  kunne tilegne sig ny materiale viden
  samt analyserer og udvælge materialer
  til bæredygtige designprodukter
  og/eller designkoncepter
  Skal have færdigheder i argumentation,
  formidling og præsentation
  af bæredygtige designløsninger/
  produkter til interne og eksterne
  samarbejdspartnere og brugere.

 • Undervisningsform
  Der arbejdes med idéudvikling og formgivning indenfor designmetoden Design for Circularity
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
100
timers undervisning
174
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget CIRCULAR DESIGN modtager du 100 timers undervisning, hvilket svarer til 133 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 36% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning, interne forelæsninger.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: projektarbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.