Creative Draping and Pattern Making

2018/2019
Specialeretning: Pattern Design
Engelsk titel
Creative Draping and Pattern Making
Uddannelse
Designteknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
2. semester
Fagets/modulets varighed
4 uger
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
3276312
Fag- /modulansvarlig
Karin Eggert Rosenqvist
Charlotte Winther
71
timer undervisning
66
timer forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Creative Draping and Pattern Making modtager du 71 timers undervisning, hvilket svarer til 94 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 52% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, gruppearbejde, projektarbejde, øvelser.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.