Indkøbsstruktur i retail

2018/2019
Specialeretning: Fashion Management
Engelsk titel
Purchasing structure in Retail
Uddannelse
Designteknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
4 uger
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
3276321
Fag- /modulansvarlig
Charlotte Winther
Karin Eggert Rosenqvist
71
timer undervisning
66
timer forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Indkøbsstruktur i retail modtager du 71 timers undervisning, hvilket svarer til 94 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 52% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, gruppearbejde, projektarbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.