Copenhagen School of Design and Technology

da

Collection & Print - Prototyping (DA)

2020/2021
Specialeretning: Design - Sustainable Fashion Tech
Engelsk titel
Collection & Print - Prototyping (DA)
Uddannelse
Designteknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
3 uger
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
3276331
Fag- /modulansvarlig
Karoline Thilo
Charlotte Winther
Karin Eggert Rosenqvist
 • Formål

  Tekstilprint, mønsterkonstruktion, opsyning, designteknologi - illustrator

  På dette modul vil de studerende arbejde med at udføre print på digital tekstilprinter samt mønsterkostruktion, opsyning af prototype, rentegning i Illustrator og udarbejdelse af en tech-pack af en udvalgt style fra modul 5// Collection & Print – DESIGN.

  Viden

  • Anvendelse af en digital tekstilprinter og t-shirt printer (placement print)

  Færdigheder

  • Mønsterkonstruktion af en style
  • At kommunikere med ekstern partner gennem tegninger og tekst
  • Opsyning af en style
  • Rentegning i Illustrator
  • Udarbejdelsen af en techpack til beklædning og print i delouge

  Kompetencer

  • Modulet har sammenhæng med 4. Semester, hvor de endelige kompetencer opnåes

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  Undervisningen afvikles i en vekslen mellem, instruktionog individuelt og teamarbejde, praktisering af praksis, opgaver og projekter samt refleksion.
  Læringsaktiviteterne er overvejende planlagt med vægt på undervisning og fagligt input den første del af dagen, og med vægt på projektarbejde og øvelser den sidste halvdel af dagen. Yderligere vil der være enkelte dage med vejledning til de stillede opgaver.
  De studerende arbejder individuelt igennem forløbet.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Målet er at udprøve den studerendes forståelse af teori, metode og praksis, som er opnået gennem undervisningen og afleveringerne for 3. semesters modul 5, 6 og 7.
  Prøven skal vise at den studerende kan præsentere relevant læring på 3. semester i et portfolio-format, herunder:

  Udarbejde prøver der viser sytekniske detaljer
  Konstruere mønster til relevante detalje-løsninger
  Dokumentere arbejdsproces
  Prøveform
  Mundtlig prøve
  Portfolioprøve med mundtlig prøve
  Prøven består af tre elementer:
  1. Fremlæggelse
  2. Spørgsmål fra eksaminator og censor
  3. Votering og meddelelse af karakterer
  Opgavetype
  3. semester portfolioprøven er med intern censur. En liste over hvilke opgaver og projekter fra 3. semester, der skal indgå i prøven vil være tilgængelig på Fronter samt i prøverammen. Derudover skal der også indgå et CV og en refleksion over den viden du har tilegnet dig. For yderligere information se prøverammen på Fronter.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Målet er at udprøve den studerendes forståelse af teori, metode og praksis, som er opnået gennem undervisningen og afleveringerne for 3. semesters moduler
  Prøven skal vise at den studerende kan præsentere relevant læring på 3. semester i et portfolio-format.
  Syge-/omprøve
  Prøven dækker kerneområderne på 3. semesters obligatoriske uddannelseselement. Der tages udgangspunkt i et digitalt portfolio.
  Prøven består af tre elementer:
  1. Fremlæggelse
  2. Spørgsmål fra eksaminator og censor
  3. Votering og meddelelse af karakterer

  Omprøve afholdes hurtigst muligt. Studieadministrationen vil oplyse nye prøvedatoer til den studerende via KEA-mail.
Modulet evalueres med KEAs modulevaluering.
54
timers undervisning
83
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Collection & Print - Prototyping (DA) modtager du 54 timers undervisning, hvilket svarer til 72 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 39% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, gruppearbejde, projektarbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.