Kommunikation + Kommunikationsplatforme

2018/2019
Specialeretning: Marketing & Communication
Engelsk titel
Communication + Communication platforms
Uddannelse
Designteknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
7 uger
Ects
10
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Engelsk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
3276355
Fag- /modulansvarlig
Anne-Birgitte Grandjean
Gitte Nørregaard
Helle Haurum
Charlotte Winther
Karin Eggert Rosenqvist
108
timer undervisning
166
timer forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Kommunikation + Kommunikationsplatforme modtager du 108 timers undervisning, hvilket svarer til 144 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 39% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, gruppearbejde, projektarbejde, øvelser.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.