Copenhagen School of Design and Technology

da

Manufacturing & Communication (DA)

2020/2021
Specialeretning: Fashion Management
Engelsk titel
Manufacturing & Communication (DA)
Uddannelse
Designteknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
4. semester
Fagets/modulets varighed
10 uger
Ects
10
Udd. element
Valgfag
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
3276402
Fag- /modulansvarlig
Charlotte Winther
 • Formål

  Undervisningens mål med dette modul er, at den studerende:
  - opnår en forståelse for de enkelte led i værdikæden og en indsigt i de enkelte leds processer.
  - arbejder med opgaver i relation til eget speciale og etablere samarbejde på tværs.
  - kommunikerer med både interne og eksterne samarbejdspartnere
  via det skrevne og personlige kommunikation

  Viden

  Opnår viden og forståelse for de forskellige led i værdikæden

  Færdigheder

  Opnår færdigheder i planlægning og eksekvering af arbejdsopgaver
  Opnår færdigheder i samarbedet og endelig klargørelse af en style i en virksomhed

  Kompetencer

  Får kompetencer i til- og fravalg af materialer i forhold til den enkelte styles pris baseret på CMT
  priskalkulationer samtidig med, at der taget højde for ønsket om at producere i deadstock materialer

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  Modulet tager afsæt i et virkelighedsnært gruppearbejde projekt baseret på en given virksomhed.I grupperne tildeles de studerende roller, hvor det forventes at de kan agere fagligt i den tildelte rolle i
  forhold til den virksomhedsnære realistiske opgaver, der skal løses
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Individuel mundtlig prøve baseret på en gruppe præsentation
  Prøveform
  Mundtlig prøve
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Varighed
  !0 minutter til fremlæggelse og spørgsmål
  10 min til votering og feedback
  Hjælpemidler der må medbringes
  Noter til præsentation
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Frist for aflevering
  Prøven placeres i slutningen af modulet. Yderligere information findes på Fronter
  Syge-/omprøve
  Omprøve afholdes hurtigst muligt. Studieadministrationen vil oplyse nye prøvedatoer til den studerende via KEA-mail
100
timers undervisning
174
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Manufacturing & Communication (DA) modtager du 100 timers undervisning, hvilket svarer til 133 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 36% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: projektarbejde, klasseundervisning.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.