Copenhagen School of Design and Technology

da

Manufacturing & Communication (DA)

2023/2024
Specialeretning: Fashion Management (Business)
Engelsk titel
Manufacturing & Communication (DA)
Uddannelse
Designteknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
4. semester
Fagets/modulets varighed
10 uger
Ects
10
Udd. element
Valgfag
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
3276402
Fag- /modulansvarlig
Charlotte Winther
 • Formål og læringsmål

  Undervisningens mål med dette modul er, at den studerende:
  - opnår en forståelse for de enkelte led i værdikæden og en indsigt i de enkelte leds processer.
  - arbejder med opgaver i relation til eget speciale og etablerer samarbejde på tværs.
  - kommunikerer med både interne og eksterne samarbejdspartnere via den skrevne og personlige kommunikation.

  Viden

  Den studerende
  - Skal have forståelse for branchens muligheder inden for cirkulær økonomi og etik.

  Færdigheder

  Den studerende
  - Skal kunne udvælge og formidle kommunikationsværktøjer til optimering af virksomhedens værdi- og forsyningskæde.
  - Skal kunne formidle optimale tidsplaner for interne og eksterne samarbejder.
  - Skal kunne udvælge og vurdere en virksomheds politikker til optimering af udbud og indkøb.

  Kompetencer

  Den studerende
  - Skal kunne opstille og identificere krav til leverandører/samarbejdspartnere.
  - Skal have en indsigt i en virksomheds pris- og betalingspolitikker.
  - Skal kunne udvikle virksomhedens stratetiske sourcing- og indkøbspolitik.

 • Undervisningsform
  Modulet tager afsæt i et virkelighedsnært gruppearbejde projekt baseret på en given virksomhed. I grupperne tildeles de studerende roller, hvor det forventes, at de kan agere fagligt i den tildelte rolle i forhold til den virksomhedsnære realistiske opgaver, der skal løses.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Individuel mundtlig prøve baseret på en gruppe præsentation
  Prøveform
  Mundtlig prøve
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  20 minutter:
  10 minutter til fremlæggelse og spørgsmål
  10 min til votering og feedback
  Hjælpemidler der må medbringes
  Noter til præsentation
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Frist for aflevering
  Prøven placeres i slutningen af modulet. Yderligere information findes på Fronter
  Syge-/omprøve
  Omprøve afholdes hurtigst muligt. Studieadministrationen vil oplyse nye prøvedatoer til den studerende via KEA-mail
100
timers undervisning
174
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Manufacturing & Communication (DA) modtager du 100 timers undervisning, hvilket svarer til 133 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 36% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: projektarbejde, klasseundervisning.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.