Copenhagen School of Design and Technology

da

Trendforecasting & Scenarios (DA)

2020/2021
Specialeretning: Fashion Management, Marketing & Communication
Engelsk titel
Trendforecasting & Scenarios (DA)
Uddannelse
Designteknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
4. semester
Fagets/modulets varighed
5 uger
Ects
5
Udd. element
Valgfag
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
3276403
Fag- /modulansvarlig
Charlotte Winther
 • Formål

  Formålet med modulet er at de studerende får:
  - viden om hvordan man kan identificere, sortere og kortlægge trends gennem praktisk og analytisk arbejde
  - forståelse for hvordan man laver trend materiale rettet mod en bestemt målgruppe,
  virksomhed eller branche gennem praktisk og analytisk arbejde

  Kompetencer

  færdigheder i at arbejde med trend research
  - færdigheder i at arbejde med sortering og kortlægning af mega
  - og mikro trends som en del af en trendforecasting
  - færdigheder i at arbejde æstetisk og semiotisk med billeder og tekst I kommunikation af trends
  - færdigheder i at afkode og forstå hvem trendmaterialet er rettet imod

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  Modulet henvender sig til alle der er interesserede i at arbejde med trends indenfor mode-, livsstils- og
  kulturbranchen.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  FÆLLES DEL: Research og analyse ud fra en branche eller virksomheds problemstilling
  samt trendspotting.
  INDIVIDUEL DEL: Baseret på fælles delen, udarbejder den studerende trend materiale til
  den udvalgte branche eller virksomhed
  Prøveform
  Mundtlig prøve
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
50
timers undervisning
87
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Trendforecasting & Scenarios (DA) modtager du 50 timers undervisning, hvilket svarer til 66 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 36% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, gruppearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: indsamling af empiri.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.