Copenhagen School of Design and Technology

da

Strik & Teknik (DA)

2020/2021
Specialeretning: Fashion Management, Pattern Design, Design - Sustainable Fashion Tech
Engelsk titel
Strik & Teknik (DA)
Uddannelse
Designteknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
4. semester
Fagets/modulets varighed
5 uger
Ects
5
Udd. element
Valgfag
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
3276404
Fag- /modulansvarlig
Mette Tarp
 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  Den voksende interesse for strik - og hurtigheden hvormed der udvikles nye fibre, garner og teknikker - gør at
  designeren må holde sig opdateret og både kunne forstå og kommunikere det grundlæggende tekniske samt tænke
  innovativt i forhold til strik. I Undervisningen arbejdes der med både hånd- og maskinstrik
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Erfaring med strikketeknikker og udvikling af strikkevarer
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
50
timers undervisning
87
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Strik & Teknik (DA) modtager du 50 timers undervisning, hvilket svarer til 66 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 36% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: øvelser i labs/værksteder.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: øvelser.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.