Copenhagen School of Design and Technology

da

Strik & Teknik (DA)

2023/2024
Specialeretning: Fashion Management (Business)
Engelsk titel
Strik & Teknik
Uddannelse
Designteknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
4. semester
Fagets/modulets varighed
5 uger
Ects
5
Udd. element
Valgfag
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
3276404
Fag- /modulansvarlig
Mette Tarp
 • Formål og læringsmål

  Modulet Strik & Teknik har til formål at give de studerende viden om og færdigheder inden for design og produktion af strik. Modulet introducerer til forskellige materialer og redskaber, teknik inden for håndstrik og maskinstrik samt konstruktion og beregning af strik.
  Den første del af modulet har fokus på teknik inden for både hånd- og maskinstrik, herunder udarbejdelse af teknikprøver og eksperimenter.
  Den anden del har fokus på det individuelle undersøgende og eksperimenterende arbejde med design af strik til en given virksomhed.

  Viden

  Den studerende
  - Skal have udviklingsbaseret viden om brancherelateret innovation og anvendelse af teknologi til fremstilling og udvikling af designprodukter.

  Færdigheder

  Den studerende
  - Skal kunne anvende innovative metoder i relation til æstetiske vurderinger i designprocessen i forhold til en given bruger.
  - Skal kunne indgå i udviklingsprocesser af designprodukter og/eller designkoncepter i praksis med fokus på inddragelse af tekniske løsninger.
  - Skal have færdigheder i at vurdere og kommunikere specifik produktinformation i praksis.

  Kompetencer

  Den studerende
  - Skal kunne formidle designprodukter vha. produktionsdokumentation til interne og eksterne samarbejdspartnere vha. brancherelevante digitale platforme.
  - Skal i en struktureret sammenhæng kunne tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til branchen.
  - Skal i en struktureret sammenhæng kunne tilegne sig ny materialeviden samt analysere og udvælge materialer til bæredygtige designprodukter og/eller designkoncepter.
  - Skal kunne tilegne sig ny viden samt anvende analog og digitale metoder til formgivning af lettere designprodukter både i 2D og 3D.
  - Skal kunne selektere og anvende bæredygtige designmetoder til idéudvikling, design og produktudvikling til specifikke problemstillinger.

 • Undervisningsform
  I undervisningen arbejdes der med både hånd- og maskinstrik.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Erfaring med strikketeknikker og udvikling af strikkevarer
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
50
timers undervisning
87
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Strik & Teknik (DA) modtager du 50 timers undervisning, hvilket svarer til 66 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 36% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: øvelser i labs/værksteder.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: øvelser.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.