Copenhagen School of Design and Technology

da

Advanced Pattern Making (DA)

2020/2021
Specialeretning: Pattern Design
Engelsk titel
Advanced Pattern Making (DA)
Uddannelse
Designteknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
4. semester
Fagets/modulets varighed
10 uger
Ects
10
Udd. element
Valgfag
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
3276405
Fag- /modulansvarlig
Lise Munch-Andersen
Charlotte Winther
 • Formål

  Modulet ADVANCED PATTERN MAKING har til formål at træne den studerende i at arbejde metodisk med avanceret
  produktfremstilling under hensyntagen til forskellige produktionsmetoder indenfor emnet Outerwear. Der introduceres
  til materialer og indlægsmaterialer, samt tilhørende syteknik indenfor avancerede produkttyper.

  Færdigheder

  Færdigheder i udvælgelse af bedst egnede teknikker og metoder i forhold til produkt
  - Færdigheder i udvælgelse af materialer og trim i forbindelse med et avanceret produkt
  - Kompetencer i konstruktion og udvikling af et avanceret produkt
  - Kompetencer i vurdering og gennemførelse af tilretning og graduering af et avanceret produkt
  - Kompetencer i at formidle de valgte løsninger
  - Kompetencer i at håndtere relevante IT-værktøjer

  Kompetencer

  Kompetencer i konstruktion og udvikling af et avanceret produkt
  - Kompetencer i vurdering og gennemførelse af tilretning og graduering af et avanceret produkt
  - Kompetencer i at formidle de valgte løsninger
  - Kompetencer i at håndtere relevante IT-værktøjer

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  Den studerende tilretter og graduerer på det færdige produkt. Der anvendes forskellige it-værktøjer i processen.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Eksamen afholdes ved afslutningen af dette modul (10 ECTS) med en skriftlig og mundtlig prøve
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
100
timers undervisning
174
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Advanced Pattern Making (DA) modtager du 100 timers undervisning, hvilket svarer til 133 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 36% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: øvelser i labs/værksteder.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: øvelser.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.