Copenhagen School of Design and Technology

da

Creative Pattern Cutting (DA)

2020/2021
Specialeretning: Pattern Design, Design - Sustainable Fashion Tech
Engelsk titel
Creative Pattern Cutting (DA)
Uddannelse
Designteknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
4. semester
Fagets/modulets varighed
5 uger
Ects
5
Udd. element
Valgfag
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
3276406
Fag- /modulansvarlig
Charlotte Winther
 • Formål

  Modulet Creative Pattern Cutting har til formål at kombinere kreative, æstetiske og tekniske design færdigheder.
  Under modulet vil der blive arbejdet med 3D-skitsering. Der vil være fokus på eksperimenterende arbejde med
  form og materiale baseret på forskellige teknikker. Med afsæt i disse 3D-eksperimenter vil der blive udvalgt et
  arbejdsområde der skal omsættes til en style som der udvikles et færdigt mønster og opsyet prototype til.

  Færdigheder

  -færdigheder i 3D skitsering på gine

  - færdigheder i at udvikle færdige mønstre på baggrund af eksperimenter og designideer
  - færdigheder i selvstændigt at træffe kvalificerede beslutninger i designprocessen på
  baggrund af en dybere forståelse af mønsterkonstruktion, sy-teknikker og materialer
  - færdigheder i at oversætte sy- og konstruktionsteknikker til et fysisk færdigt gennemarbejdet produkt
  - færdigheder i at kunne dokumentere og kommunikere en arbejdsproces på en æstetisk og tydelig måde

  Kompetencer

  -kompetencer indenfor grundlæggende mønsterkonstruktion

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  Der vil blive lagt vægt på en undersøgende og afprøvende tilgang til emnet og undervisning gennemføres primært
  ved praksisnært arbejde på værkstedet med løbende vejledning og feedback.
  Under modulet vil den studerende styrke sine eksisterende og tilegne sig nye færdigheder indenfor
  mønsterkonstruktion og syning gennem praktiske praktisk arbejde med egne ideer.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Prøven vil foregå I slutningen af modulet og vil bestå af en mundtlig præsentation.
  Prøveform
  Mundtlig prøve
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
50
timers undervisning
87
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Creative Pattern Cutting (DA) modtager du 50 timers undervisning, hvilket svarer til 66 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 36% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: øvelser i labs/værksteder.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: øvelser.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.